Резон Медия Груп

Резон Медия Груп е основана през 2004 г. от швейцарското издателство RADIKA VERLAG със 100% участие в капитала.