РЕЗОН МЕДИЯ ГРУП

РЕЗОН МЕДИЯ ГРУП

Искаме активно да допринесем за развитието на предприемаческата среда в България, така че да стане все по-конкурентоспособна.