Споделяме опит, даваме решения!

„Резон България“ става „Лектор България“ – израстваме професионално заедно!

Нашите продукти

CD справочници

CD справочниците на "Лектор България" са създадени, за да обслужват потребността от навременна и актуална професионална информация на широк кръг специалисти.

Печатни и Е-Издания

За да удовлетвори необходимостта от синтезирана, ежемесечна, актуална професионална информация, "Лектор България" създаде печатни издания и издания в електронен формат за управителя, счетоводителя, завеждащия…

Семинари и обучения

От началото на 2024 г. "Лектор България" започва провеждането на онлайн семинари и обучения по актуални правни теми в областта на трудовото и осигурително…

Нашите цели

Искаме активно да допринесем за развитието на предприемаческата среда в България,
така че да стане все по-конкурентоспособна.

ЛЕКТОР БЪЛГАРИЯ

"Лектор България" в цифри

0 над 150000 клиенти
0 над 250 продукта
0 над 90 автори
0 в 3 страни в Европа