Печатни и Е-Издания

За да удовлетвори необходимостта от синтезирана, ежемесечна, актуална професионална
информация, „Лектор България“ създаде печатни издания и издания в електронен формат
за управителя, счетоводителя, завеждащия личен състав, финансиста, юриста.