Наръчник „Ваучерите за храна през 2022 година”/Е-Наръчник „Ваучерите за храна през 2022 година”

Наръчник „Ваучерите за храна през 2022 година”/Е-Наръчник „Ваучерите за храна през 2022 година”

Наръчник „Ваучерите за храна през 2022 година”/Е-Наръчник „Ваучерите за храна през 2022 година”

Формат: Печатно издание/Електронно издание

Как да спестим от данъци и да увеличим доходите на служителите и през 2023 година

Съдържание на наръчника

Страници от книгата

Искате ли да използвате инструменти за повишаване доходите на служителите?

Използвате ли ваучери за храна като допълнителен стимул и начин за подпомагане на персонала извън заплатата?

През 2023 година ваучерите за храна са необлагаем социален разход в натура за фирмата, ако разходът е до 200 лв. на човек на месец. (С удължителния закон от 30.12.2022 г. с §10 от ПЗР увеличението на ваучерите за храна от 80 на 200 лв. придобива постоянен характер, считано от влизането в сила на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.)

Само превишението над тези 200 лв. се облага с данък върху разходите при работодателя.

Ваучерите за храна носят полза и за фирмата, и за работника.

И за 2023 година ваучерите за храна не са само за храна – с тях могат да се плащат и разходи за битови нужди за ток, вода, газ и др.

ПОРЪЧАЙТЕ Наръчник „Ваучерите за храна през 2022 година ”- Как да спестим от данъци и да увеличим доходите на служителите!  Съгласно удължителния закон размерът и облагането им остава постоянно, дори и след приемане на Закон за държавния бюджет за 2023 г. Целта на наръчника е да Ви улесни в практическото прилагане, данъчното третиране и счетоводно отчитане на този променен социален разход в натура, който пък е приход за Вашите служители, и отговаря на следните въпроси:

  • Имат ли право на ваучери служители в отпуск по майчинство, в неплатен отпуск, служители в дълъг отпуск по болест и др.?
  • Как следва да се предоставят ваучери за храна на лица, които работят при един работодател на повече от един договор?
  • Как се уреждат отношенията между работодател и оператор в случаите на допусната грешка при издадени и получени ваучери за храна?

До 200 лева на човек/на месец – необлагаем и за двете страни – за работодателя от данък върху разходите в натура, а за работника – от данък върху доходите.

ОЩЕ ЗА ПРОДУКТА:

  • Наръчникът съдържа 192 страници готови решения, примери и необходимите нормативни приложения.
  • Автори – Биляна Гецова, данъчен експерт; Христо Досев, д.е.с.,регистриран одитор; Лиляна Панева, данъчен консултант.

Книгата се предлага за директно закупуване и се доставя с куриер и оригинална фактура за 72,60 лв. (с ДДС). Цената на продукта се заплаща директно на куриера.

Е-Наръчника се предлага на цена с отстъпка 63,90 лв. (с ДДС).

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:

по пощата:   София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.:   02/ 9699 191, 02/9699 192
на факс.:   02/ 9699 190
на е-mail:   rmg@bulinfo.net, rmg@rezon.bg

Още продукти
Наръчник „Дисциплинарна и имуществена отговорност – процедури в помощ на…