Наръчник „Дисциплинарна и имуществена отговорност – процедури в помощ на работодателите“ / E-Наръчник „Дисциплинарна и имуществена отговорност – процедури в помощ на работодателите“

Наръчник „Дисциплинарна и имуществена отговорност – процедури в помощ на работодателите“ / E-Наръчник „Дисциплинарна и имуществена отговорност – процедури в помощ на работодателите“

Наръчник „Дисциплинарна и имуществена отговорност – процедури в помощ на работодателите“/E-Наръчник „Дисциплинарна и имуществена отговорност – процедури в помощ на работодателите“

Формат: Печатно издание/Електронно издание

Наръчник „Дисциплинарна и имуществена отговорност – процедури в помощ на работодателите“ Ви помога да избегнете най-често срещаните грешки при решаване на въпроси, свързани с тудовата отговорност. Тя се споделя от служителя – дисциплинарна и имуществена отговорност и от съответния работодател, който също носи имуществена отговорност за вреди от трудова злополука и професионална болест на работниците и служителите. Темата е особено актуална с оглед на спецификите за задълженията на работодателя при дистанционна работа.

Съдържание на наръчника                         Страници от книгата

Наръчникът детайлно разглежда темата чрез илюстрирането й със съдебна практика и отговори на практически казуси:

  • налагането на ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ – видове, срокове, дисциплинарно производство;
  • ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ – видове, ограничена и пълна отговорност, имуществена отговорност за липси и за вреди;
  • ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ – за вреди от трудова злополука и професионална помощ и при неизпълнение на задължения по трудовото законодателство;
  • ТРУДОВИ СПОРОВЕ, СВЪРЗАНИ С ДИСЦИПЛИНАРНАТА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ – видове спорове, подсъдност на трудовите спорове; общо исково производство и бързо производство

Изданието е допълнено и с авторски формуляри – най-често използваните заповеди, издавани от работодателя – заповед за налагане на наказание, заповед за дисциплинарно уволнение, заповед за временно отстраняване от работа и др.

ОЩЕ ЗА ПРОДУКТА:

  • Наръчникът съдържа 264 страници с експертен коментар;
  • Автор – Андрей Александров – адвокат; доц. д-р по трудово и осигурително право

Как можете да закупите Наръчник „Дисциплинарна и имуществена отговорност – процедури в помощ на работодателите“?

Книгата се предлага за директно закупуване и се доставя с куриер и оригинална фактура за 69,20 лв. (с ДДС). Цената на продукта се заплаща директно на куриера.

Е-Наръчникът се предлага за директно закупуване и се изпраща по имейл с оригинална фактура за  39 лв. (с ДДС).

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:

по пощата:   София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.:   02/ 9699 191, 02/9699 192
на факс.:   02/ 9699 190
на е-mail:   rmg@bulinfo.net, rmg@rezon.bg

 

Още продукти
Наръчник „Помощи, обезщетения и облекчения за деца и ученици“ В…