Лектор

„Лектор България“ ЕООД е наследник на „Резон България“ – основана през 2004 г. от швейцарското издателство RADIKA VERLAG със 100% участие в капитала.

Лектор България ЕООД
ЕИК: 131041576, Ид.№ по ЗДДС: BG131041576
гр. София, ул “Карнеги” №11А,
тел: +359-2-9699191,
e-mail: rmg@bulinfo.net, rmg@rezon.bg

Удостоверение № 30004/14.04.2006 г. за регистрация за извършване на дейност за възпроизвеждане на обекти на авторското право и сродните му права върху оптични дискове и други носители без запис, издадено от Министрество на културата.


Сертификати

„Резон-България“ ЕООД получи сертификат ISO 27001:2005 за съответствие със сертификационните изисквания на системата за управление на сигурността на информацията.
Сертификацията обхваща основната дейност на фирмата – издаване на печатни и електронни издания.
Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013