Информация за Вашите лични данни

Информация за Вашите лични данни

Уважаеми Клиенти,

От 25 май 2018 г. в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (ОРЗД). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Неговата цел е да гарантира правото на неприкосновеност, да защити личните данни, за да даде повече сигурност от злоупотреби на всеки от нас. Новият регламент идва с редица изисквания, които “Лектор България” ЕООД прилага и с които може да се запознаете тук.

I. Кой е администратор и как можете да се свържете с него?
Администратор на лични данни е “Лектор България” ЕООД , ЕИК 131041576, със седалище и адрес на управление в гр. София 1142, ул. Карнеги № 11 А, ет. 3, наричано по-долу ЛЕКТОР.
Можете да се свържете с ЛЕКТОР и/или неговия представител по някой от следните начини: е-mail: dstankov@bulinfo.net или тел.: 02/ 96 99 191.

II. Длъжностно лице по защита на данните
При първоначално проведения анализ относно необходимостта от определяне на Длъжностно лице по защита на данните стигнахме до извода, че не е налице законово задължение за ЛЕКТОР да определя такова лице.
Ако обемът и характерът на обработваните данни на следващ етап наложат необходимостта от Длъжностно лице по защита на данните, ще Ви предоставим незабавно информация за контакт с нея или него.

III. Какви данни обработваме?
Ние от ЛЕКТОР обработваме Вашия email адрес, телефонен номер, имена, данни за заеманата длъжност и организацията, в която работите, за да можем да Ви предоставяме информация за наши продукти и услуги.

IV. С каква цел и на какво основание ги обработваме?
Обработваме Вашите данни с цел осъществяване на директен маркетинг, като Ви информираме за продуктите и услугите, които предлагаме, както и за актуалните ни промоции.
Извършваме тази обработка на основание чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД, а именно, за да следваме нашия легитимен интерес, както и от изводите, направени в съображение 47 от ОРЗД и/или на основание чл.6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД, а именно въз основа на Вашето изрично, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие да обработваме Вашите лични данни за целите на директния маркетинг.
С цел прозрачност искаме да споделим с Вас, че нашият легитимен интерес се изразява в това, че ЛЕКТОР, като търговско дружество, се стреми да предоставя/предлага своите услуги и продукти на максимално широк кръг от хора, които биха могли да проявяват интерес. Именно в тази връзка ние се свързваме с Вас, за да Ви предоставим съответната информация.

V. Получатели на Вашите данни
Ние от ЛЕКТОР се грижим Вашите лични данни да не бъдат разкривани на трети лица, извън нашите служители, които са поели ангажимент за конфиденциалност.
Бихме искали да имате предвид, че е възможно да предоставим Вашите лични данни на компетентни държавни органи или на куриерски фирми, с цел доставка на Вашите продукти. Това може да се случи само ако екипът ни се увери, че всички законови процедури са спазени.

VI. Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ние съхраняваме Вашите данни в разумен срок, докато осъществяваме нашите маркетингови кампании.
Ако системата ни получи уведомление за невалиден/закрит email адрес, ние ще го изтрием незабавно.
Ако възразите срещу обработката на Вашите данни, ние ще преустановим обработката незабавно и ще изтрием данните, с които разполагаме в тази връзка.

VII. Прехвърляне на данни
Ние няма да предаваме Вашите данни в страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

VIII. Какви права имате?
1. Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация.
2. Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.
3. Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.
4. Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
5. Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
6. Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на данни.
7. Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни пред Комисията за защита на личните данни (www.cpdp.bg).
Можете да упражните правата си по т. 1-6 по-горе като се свържете с нас на телефоните или и-мейл адреса, посочени по-горе.

IX. Автоматизирано вземане на решения, включително профилиране
„Бисквитките” (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на Вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра Ви следващ път, когато посетите интернет страницата rezon.bg. „Лектор България” ЕООД използва „бисквитки” единствено, за да събира информация относно ползването на нашият сайт, с цел по-бързото Ви идентифициране и предоставяне на услуги.
Можем да позволим на трети страни, като доставчици на реклами или анализи, да събират информация, използвайки тези технологии, директно от нашия уебсайт.
Повече информация за управление на бисквитките –  www.allaboutcookies.org  е полезен ресурс с много подробна информация за бисквитките и как да ги управлявате, в случай че желаете да изтриете или забраните получаването на бисквитки от rezon.bg.

X. Допълнителни права
В допълнение на общите права, които имате съгласно ОРЗД, бихме искали да Ви уведомим, че във връзка с обработката на лични данни за целите на директния маркетинг имате право и:
Безплатно и по всяко време да направите възражение срещу такова обработване за целите на директния маркетинг, включително профилиране.
Можете да упражните това Ваше право по някой от следните начини: като се свържете с нас на телефоните или и-мейл адреса, посочени по-горе.
При свързване с нас на телефоните или имейл адреса, посочени по-горе, ние ще се погрижим, с неавтоматизирани средства, Вашият имейл адрес и други категории информация, които обработваме за Вас, да бъдат изключени от базата данни, която използваме за целите на директния маркетинг, във възможно най-кратки срокове и да не получавате повече съобщения от нас.

Ако имате допълнителни въпроси във връзка с обработката на личните Ви данни от ЛЕКТОР, не се колебайте да се свържете с нашия екип!