CD на Счетоводителя

CD на Счетоводителя

CD на Счетоводителя

Компакт диск с професионална информация за Счетоводителя

CDs.Rezon.Bg

„CD на Счетоводителя“ Ви осигурява:

 • Необходимата за работата на счетоводителя нормативна уредба.
 • Най-важните указания на институциите НАП, НОИ, МТСП и МФ.
 • Многобройни и полезни практически приложения.
 • Готови за попълване и разпечатване формуляри и примерни образци.
 • Богата справочна информация.

„CD на Счетоводителя“ Ви гарантира:

 • Работа без инсталация.
 • Ясна и прегледна структура.
 • Лесна употреба.
 • Бърза справка със съответен норматив.
 • Постоянна актуалност.

Как можете да закупите „CD на Счетоводителя“?

 • Закупуването на справочника (59,00 лв.) Ви гарантира право за получаване на актуализиращ компакт диск 6 пъти годишно, както и възможност за непрекъснат достъп до актуална информация в Интернет версията на продукта.
 • Актуализациите се заплащат или чрез предплащане на годишен абонамент (354 лв.), или всяка поотделно след получаването им (59 лв. на актуализиращ компакт диск).
  * Цените са с ДДС и такса обработка и доставка.

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:

по пощата: София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.: 02/ 9699 191, 02/9699 192
на е-mail: rmg@bulinfo.net,  rmg@rezon.bg
на адрес: София 1000, ул. Карнеги 11А

Още продукти
CD Фактуриране CD "Фактуриране" 5.0 Не е СУПТО, а единствено…