ТЕМА: Актуални въпроси на пенсионното осигуряване за образователните институции

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ за образователните институции Лектор: Веселка ЯНАКИЕВА – експерт с тридесет и пет години опит в областта на пенсионното осигуряване. Бивш директор на дирекция „Пенсии“ в…

ТЕМА: Електронна трудова книжка. Съвети и решения при сключване и прекратяване на трудови договори

ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА – въвеждане и съдържание. СЪВЕТИ И РЕШЕНИЯ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ Лектор: доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ – експерт по трудово право и осигуряване, дългогодишен…

ТЕМА: Електронно трудово досие. Електронна трудова книжка. Работа от разстояние

ЕЛЕКТРОННО ТРУДОВО ДОСИЕ. EЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА – нормативни изисквания за създаване, обработване и съхранение. РАБОТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – предстоящи промени в Кодекса на труда Лектор: Теодора ДИЧЕВА – експерт по трудово…