Е-Наръчник „Работодателят – неуязвим във всяка ситуация“

Е-Наръчник „Работодателят – неуязвим във всяка ситуация“ (трудови процедури, примери и съвети) Формат: Електронно издание Всеки работодател почти ежедневно е изправен пред предизвикателството законосъобразно да спази някоя трудова процедура, а…

Е-Наръчник „Тънкости и уловки при сключване и прекратяване на трудов договор“

Е-Наръчник „Тънкости и уловки при сключване и прекратяване на трудов договор“ Формат: Електронно издание Е-Наръчник Тънкости и уловки при сключване и прекратяване на трудово договор (издание януари 2023 г.) е…

ДАНЪК УИКЕНД – защита от грешки и санкции

Наръчник „ДАНЪК УИКЕНД – защита от грешки и санкции“ Единственият на информационния пазар консултант за правилно определяне и начисляване на данък уикенд с целия необходим набор от експертен коментар, примери,…

Самоучител „10 СТЪПКИ ЗА НАПИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УСПЕШЕН ЕВРОПРОЕКТ“

САМОУЧИТЕЛ „10 СТЪПКИ ЗА НАПИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УСПЕШЕН ЕВРОПРОЕКТ“ Колко лесно може да бъде това… Безвъзмездни европейски пари се раздават буквално пред вратата Ви – защо да не опитате…

Наръчник „ПРАВИЛНИТЕ РЕШЕНИЯ на 120 казуса пред работодателя“

НАРЪЧНИК „ПРАВИЛНИТЕ РЕШЕНИЯ на 120 казуса пред работодателя“ Онагледява многообразието и сложността на проблемите в трудовото право, които често се оказват предизвикателства пред практиката. Изданието не е преразказ на Кодекса…

Е-Наръчник „Счетоводство и финанси за мениджъри“

Е-Наръчник „Счетоводство и финанси за мениджъри“ Самоучител в 8 лесни урока Формат: Електронно издание За да знаете под какво се подписвате! Управителите всекидневно взимат важни фирмени решения, като едни от…

Наръчник „Новото счетоводно законодателство“

Наръчник „Новото счетоводно законодателство“ Факт е най-очакваната от професионалистите промяна в законодателството – изцяло нов Закон за счетоводството, в сила от 01.01.2016 година. Бъдете „в крак” с новите правила и…