ТЕМА: Актуални въпроси на пенсионното осигуряване за образователните институции

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ за образователните институции

Лектор: Веселка ЯНАКИЕВА експерт с тридесет и пет години опит в областта на пенсионното осигуряване. Бивш директор на дирекция „Пенсии“ в териториално поделение на НОИ – София град

Практически онлайн семинар, от който ще получите актуална информация относно:

ВИДОВЕ ПЕНСИИ

 • Пенсии, свързани с трудова и нетрудова дейност

ПЕНСИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ

 • Пенсия за осигурителен стаж и възраст на основание чл. 68, ал. 1, 2 от КСО. Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст чрез закупуване на недостатъчен осигурителен стаж. Пенсия за осигурителен стаж и възраст на основание чл. 68, ал. 3 от КСО. Ранна пенсия за осигурителен стаж и възраст – чл. 68а от КСО.

ПЕНСИИ ЗА ИНВАЛИДНОСТ И НАСЛЕДСТВЕНИ ПЕНСИИ.
УСТАНОВЯВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ

 • Осигурителен стаж без внасяне на осигурителни вноски.
 • Осигурителен стаж с внасяне на осигурителни вноски изцяло за сметка на държавния бюджет – зачитане на осигурителен стаж на неработещите майки.
 • Осигурителен стаж с внасяне на осигурителни вноски изцяло за сметка на работодателя – осигурителен стаж на работниците и служителите за времето, през което са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно.
 • „Трудов стаж“ и „осигурителен стаж“. Зачитане на осигурителен стаж чрез внасяне на осигурителни вноски само от лицата – процедури за закупуване на осигурителен стаж. Зачитане и изчисляване на осигурителен стаж. Извънреден труд.
 • Обезщетения, дължими от работодателя при прекратяване на трудовия договор.

ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ

 • Учителски осигурителен стаж. Право на ранна пенсия на учителите, изплащана от Учителския пенсионен фонд. Размер на пенсията на учителите. Добавка от Учителския пенсионен фонд. Кое е по-благоприятно – ранна пенсия от Учителския пенсионен фонд или пенсия, отпусната на общо основание?

УСТАНОВЯВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД

 • Периоди, зачетени за осигурителен стаж, за които не се включва осигурителен доход. Определяне на осигурителния доход за времето, през което лицата не са работили поради незаконно уволнение през различните периоди. Установяване на осигурителен доход.

ИЗЧИСЛЯВАНЕ РАЗМЕРА НА ПЕНСИЯТА ЗА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ. ИНДИВИДУАЛЕН КОЕФИЦИЕНТ. ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ ПЕНСИИ НА РАБОТЕЩИ ПЕНСИОНЕРИ. ТРУДОВОПРАВНИ АСПЕКТИ НА ПЕНСИОНИРАНЕТО

 • Прекратяване на трудовия договор, когато лицето е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Издаване на заповед за прекратяване на трудовия договор и оформяне на трудовата книжка

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ. 222, АЛ. 3 ОТ КТ

 • Определяне размера на обезщетението за срок от 2 или 6 месеца. Особени случаи на право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

Допълнителна информация и записване: 02/96 99 191

Още продукти
ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА – въвеждане и съдържание. СЪВЕТИ И РЕШЕНИЯ…