СD Труд и осигуряване плюс

СD Труд и осигуряване плюс

СD Труд и осигуряване плюс

В СD „Труд и осигуряване плюс“ ще намерите:

CDto.Rezon.Bg

 • необходимата нормативна уредба на трудовите и осигурителните отношения;
 • нужните трудови и осигурителни формуляри;
 • практиката на НАП, НОИ и МТСП за последните 3 години;
 • удобни за ползване справочни данни;
 • архив на материалите от списание „Труд и осигуряване“ от 2014 г.

Защо да изберете „CD Труд и осигуряване плюс“?

 • без усилие откривате търсената информация;
 • създавате надеждна документация с готови формуляри;
 • правите бърза справка с актуалната нормативна уредба;
 • разполагате с нужните Ви справочни данни;
 • ние следим промените вместо Вас.

Как да направите абонамент за „CD Труд и осигуряване плюс“?

 • Не е възможно да закупите само базов диск, продуктът се предлага единствено с абонаментно обслужване.
 • Електронния помощник можете да поръчате по най-удобния за Вас начин: по пощата; по факс; по e-mail; по телефона.
 • Диска ще получите по пощата с препоръчано писмо на заявения от Вас адрес, придружен с оригинална фактура.
 • Преведете сумата от 136,80 лв. (крайна цена с доставка и ДДС) по банковата ни сметка.
 • Заплащането на цената Ви осигурява, освен първия диск, още 5 актуализиращи диска (така всеки диск Ви струва само 22,80 лв. с ДДС и доставка).
 • В оригиналната фактура Вие получавате записана Вашата индивидуална парола за достъп до интернет версията на продукта. По този начин Вие ще разполагате с актуална информация за периода до следващото актуализиращо CD.

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:

по пощата:   София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.:   02/ 9699 191, 02/9699 192
на е-mail:   rmg@bulinfo.net, rmg@rezon.bg
на адрес:   София 1000, ул. Карнеги 11А

Още продукти
CD на Счетоводителя Компакт диск с професионална информация за Счетоводителя…