Семинари и обучения

От началото на 2024 г. „Лектор България“ започва провеждането на онлайн семинари и обучения по актуални правни теми в областта на трудовото и осигурително законодателство, данъчно облагане, счетоводно отчитане, контрол и финанси.