Е-списание „Право & Бизнес & Данъци“

Е-списание „Право & Бизнес & Данъци“

Е-списание „Право & Бизнес & Данъци“

Формат: Електронно издание
СЪЗДАВАНЕ:  Ноември 2011 г. излиза първи брой на специализираното издание „ПРАВО & БИЗНЕС & ДАНЪЦИ“.

ЦЕЛИ: Списание „ПРАВО & БИЗНЕС & ДАНЪЦИ“, коментира актуалната законодателна рамка за бизнеса.

On-Line Архив

Целта на издание „ПРАВО & БИЗНЕС & ДАНЪЦИ“ е да предоставя:

 • експресни кратки коментари на нормативните промени през изминалия месец, важни за бизнеса;
 • обстойни коментари по важни законодателни промени, засягащи бизнеса в България;
 • анализи и прогнози в различните сфери на икономиката;
 • корпоративна практика;
 • данъчни и осигурителни въпроси и казуси;
 • трудовоправни, социални и обществени проблеми и тенденции;
 • правни проблеми и казуси

ТИРАЖ:  Стартовият тираж на „ПРАВО & БИЗНЕС & ДАНЪЦИ“ е 3000 броя.

ПЕРИОДИЧНОСТ:  „ПРАВО & БИЗНЕС & ДАНЪЦИ“ излиза веднъж месечно, отразявайки най-актуалните теми, формиращи правната рамка за бизнеса

АБОНАТИ:  Абонати на „ПРАВО & БИЗНЕС & ДАНЪЦИ“ са:

 • Управители
 • Директори
 • Мениджъри на всички нив
 • Съдружници в търговски дружества
 • Счетоводители
 • Юристи

Как можете да се абонирате за Е-списание „Право & Бизнес & Данъци“?

Е-Списание „Право&Бизнес и Данъци“ излиза 12 пъти годишно, като абонаментът не е обвързан с календарната година. Можете да поръчате един брой (цена: 21,40 лв. с ДДС) или абонамент за 12 броя на цената за 10 броя от 214,00 лв. (с ДДС). Актуалният брой и архивът на списанието се достъпват електронно с парола, изпратена по електронна поща заедно с оригинална фактура за стойността спрямо избрания вариант.

Всеки, заплатил абонамент, получава следните бонуси:

 • Право на безплатна експертна помощ на страниците на е-списанието по лично зададен данъчен или трудово-осигурителен въпрос.
 • Преференциална цена на абонамент;
 • Достъп до интернет архива на списанието с всички излезли до момента броеве;

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:

по пощата: София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.: 02/ 9699 191, 02/9699 192
на факс.: 02/ 9699 190
на е-mail: rmg@bulinfo.net, rmg@rezon.bg

 

Още продукти
Е-списание "Агро & Пари" Последен брой от декември 2023 г.…