E-Наръчник „101 спорни казуса по ДДС“

E-Наръчник „101 спорни казуса по ДДС“

E-Наръчник „101 спорни казуса по ДДС“

Формат: Електронно издание

В 250 страници E-Наръчникът дава готови решения както на често срещани, така и на „по-заплетени“ казуси от ДДС проблематиката, която е предизвикателство и за най-опитните счетоводители. Изданието включва 101 конкретно разгледани казуса, които не са измислени с цел да илюстрират закона, а са част от консултантската ни практика и разглеждат реални обстоятелства.

С E-НАРЪЧНИК „101 СПОРНИ КАЗУСА ПО ДДС“

ще спестите пари за скъпи консултации
ще обогатите професионалната си компетентност
с минимална инвестиция на време ще стигате до правилните решения.

Отговорът на всеки въпрос е съобразен с:

  • актуалната нормативна база;
  • съотносимата съдебна практика;
  •  становищата на НАП

Съдържание на наръчника                           Страници от книгата

За да намирате отговор бързо и лесно на всеки проблем, въпросите са структурирани в раздели:

– раздел „Местоизпълнение на доставките по смисъла и за целите на ЗДДС”;
– раздел „Данъчно събитие, изискуемост, данъчна основа и данъчна ставка“;
– раздел „Доставки и придобивания на стоки при ВОТ“;
– раздел „Особени случаи на ВОП“;
– раздел „Внос и износ“;
– раздел „Данъчен кредит “;
– раздел „Корекции на данъчен кредит“ и други.

 Как можете да закупите E-Наръчник „101 спорни казуса по ДДС“?

Е-Наръчникът се предлага за директно закупуване и се изпраща по имейл с оригинална фактура за  73,30 лв. (с ДДС).

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:

по пощата:   София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.:   02/ 9699 191

Още продукти
Е-Наръчник „Защита правата на работодателя от назначението до уволнението“ Формат:…