Е-Наръчник „Тънкости и уловки при сключване и прекратяване на трудов договор“

Е-Наръчник „Тънкости и уловки при сключване и прекратяване на трудов договор“

Е-Наръчник „Тънкости и уловки при сключване и прекратяване на трудов договор“

Формат: Електронно издание

Е-Наръчник „Тънкости и уловки при сключване и прекратяване на трудов договор“ (издание януари 2023 г.) е силно практически ориентиран и в него са засегнати въпроси на сключването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение. Многобройните позовавания на съдебна и административна практика целят да очертаят дискусионните моменти в уредбата и да предпазят от рисковете на най-често допусканите грешки. Особено в случаите, когато практиката е противоречива, са търсени най-новите решения, чието познаване би трябвало да направи по-лесно предвидим резултата от евентуален спор пред съда.

Към наръчника са разработени 80 примерни образци на документи (получавате ги в word формат като приложение към книгата), използвани в разглежданите процедури – различни видове трудови договори, заповеди за изменение и прекратяване на трудовото правоотношение, протоколи, декларации и т. н. Те съдържат минимално необходимото според закона съдържание и могат да послужат като ориентир и начин за проверка дали не се пропуска основен реквизит.

 

Съдържание на наръчника                    Страници от книгата

ОЩЕ ЗА ПРОДУКТА:

  • наръчникът съдържа 412 страници;
  • автор e Андрей Александров – адвокат; доц. д-р по трудово и осигурително право;
  • с подробното съдържание и страници от наръчника можете да се запознаете от линковете под картинката на наръчника.

Как можете да закупите Наръчник „Тънкости и уловки при сключване и прекратяване на трудов договор“?

Е-Наръчникът с приложенията се предлага за директно закупуване и се достъпва след заплащане на изпратена по имейл оригинална фактура за 55,50 лв. (с ДДС).

 

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:
по пощата: София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.: 02/ 9699 191, 02/9699 192
на факс.:  02/ 9699 190
на е-mail:  rmg@bulinfo.net, rmg@rezon.bg

Още продукти
E-Наръчник "Всички документи, ако при вас дойде проверка" Формат: Електронно…