Наръчник „Правна отговорност на управителя“

Наръчник „Правна отговорност на управителя“

Наръчник „Правна отговорност
на управителя“

Юридически съветник

За какво отговаря пред закона, когато заема позицията:

  • управител/мениджър/изпълнителен директор (СЕО);
  • прокурист;
  • търговски пълномощник/търговски представител;
  • едноличен собственик на капитала;
  • управител – юридическо лице;
  • съдружник/акционер.

Да си управител, означава риск и правна отговорност, които лично или солидарно носите пред закона, иначе казано ОТГОВАРЯТЕ пред закона.

Познавате ли всички видове отговорности, които сте поели, като управлявате бизнес?

Съдържание на наръчника                       Страници от книгата

Наръчник „Правна отговорност на управителя“ е практически юридически съветник за обхвата и степента на правна отговорност, която носи управителят на фирма в България според относимото законодателство и съдебната практика.
На едно място са разяснени пръснатите из нормативната ни уредба законови текстове, които вменяват отговорност на лицата, управляващи фирмите в България. Систематизираните и ясни коментари, направени от адвокат, специалист по гражданскоправни, стопански и административни дела, и от експерт с голям опит, са с практическо значение и са илюстрирани с примери от реалния правен живот и от съдебната практика в България.

ОЩЕ ЗА ПРОДУКТА:

  • Наръчникът съдържа 216 страници практически юридически коментар, разяснения и съвети;
  • Автори и съставители – Виолета Темелкова – Петрова, адвокат, специалист по гражданскоправни, стопански и административни дела, и Георги Лазаров, един от създателите на дисциплината „Основи на предприемачеството” за висшите учебни заведения, лектор и автор на много статии и наръчници в сферата на бизнеса в България.

Предназначен за управители/мениджъри/изпълнителни директори (СЕО), прокуристи, търговски пълномощници/представители, членове на бордове на директори, на управителни и контролни съвети, предприемачи, съдружници и собственици на капитал и бизнес в България.

Как можете да закупите Наръчник
„Правна отговорност на управителя“?

Книгата се предлага за директно закупуване и се доставя с куриер и оригинална фактура за 63,90 лв. (с ДДС). Цената на продукта се заплаща директно на куриера.

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:
по пощата: София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.: 02/ 9699 191, 02/9699 192
на факс.:  02/ 9699 190
на е-mail:  rmg@bulinfo.net, rmg@rezon.bg

Още продукти
Наръчник "Начини за подпомагане на бизнеса в Covid-19 кризата" Практически…