Наръчник „ПРАВИЛНИТЕ РЕШЕНИЯ на 120 казуса пред работодателя“

Наръчник „ПРАВИЛНИТЕ РЕШЕНИЯ на 120 казуса пред работодателя“

НАРЪЧНИК „ПРАВИЛНИТЕ РЕШЕНИЯ на 120 казуса пред работодателя“

Онагледява многообразието и сложността на проблемите в трудовото право, които често се оказват предизвикателства пред практиката. Изданието не е преразказ на Кодекса на труда и основните трудовоправни актове, а е набор от готови решения на често срещани, но в същото време „заплетени“ практически казуси, които:

 • ще обогатят професионалната Ви компетентност;
 • ще Ви спестят пари за скъпи консултации и най-вече
 • с минимална инвестиция на време ще стигате до правилните решения.

Съдържание на наръчника

Страници от книгата

Цитирана е противоречива съдебна практика, становища на Министерството на труда и социалната политика в някои от ситуациите, които насочват вниманието Ви към „подводните камъни“ в нормативната уредба и детайлите в прилагането й.

В 320 страници казусите са структурирани тематично:

 • възникване на трудовото правоотношение;
 • сключване на допълнителни споразумения;
 • ползване на отпуски;
 • командироване;
 • изплащане на обезщетения;
 • въпроси във връзка с възнагражденията;
 • промени в работното време и разпределението му;
 • прекратяване на правоотношения.
 • Разгледани са също така въпроси във връзка с правоприемство, с дисциплинарни нарушения и наказания, запорни съобщения върху трудови възнаграждения и други.

Как можете да закупите „Наръчник правилните решения на 120 казуса пред работодателя“?

Продуктът се предлага за директно закупуване и се доставя с куриер и оригинална фактура за 48,00 лв. (с ДДС). Цената на продукта се заплаща директно на куриера.

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:

по пощата:   София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.:   02/ 9699 191, 02/9699 192
на факс.:   02/ 9699 190
на е-mail:   rmg@bulinfo.net, rmg@rezon.bg

Още продукти
Е-Наръчник "Счетоводство и финанси за мениджъри" Самоучител в 8 лесни…