Е-Наръчник „Правилните решения на 120 казуса пред работодателя“

Е-Наръчник „Правилните решения на 120 казуса пред работодателя“

Е-НАРЪЧНИК „Правилните решения на 120 казуса пред работодателя“

Формат: Електронно издание

Онагледява многообразието и сложността на проблемите в трудовото право, които често се оказват предизвикателства пред практиката. Изданието не е преразказ на Кодекса на труда и основните трудовоправни актове, а е набор от готови решения на често срещани, но в същото време „заплетени“ практически казуси, които:

 • ще обогатят професионалната Ви компетентност;
 • ще Ви спестят пари за скъпи консултации и най-вече
 • с минимална инвестиция на време и ресурси ще стигате до правилните решения.

Второ преработено издание, юни 2023 г.

Съдържание на наръчника                            Страници от книгата

Цитирана е противоречива съдебна практика, становища на Министерството на труда и социалната политика в някои от ситуациите, които насочват вниманието Ви към „подводните камъни“ в нормативната уредба и детайлите в прилагането й.

В 280 страници в 120 казуса от практиката, структурирани тематично, Вие вземате правилните решения при:

 • възникване и изменение на трудовото правоотношение;
 • сключване на допълнителни споразумения;
 • ползване на отпуски;
 • командироване;
 • изплащане на обезщетения;
 • имуществената и дисциплинарната отговорност на работниците;
 • въпроси във връзка с възнагражденията;
 • промени в работното време и разпределението му;
 • прекратяване на правоотношения и изплащане на обезщетения.
 • Разгледани са също така въпроси във връзка с правоприемство, с дисциплинарни нарушения и наказания, запори и удръжки от трудови възнаграждения и други.

Как можете да закупите „E-Наръчник Правилните решения на 120 казуса пред работодателя“?
Е-Наръчникът се предлага за директно закупуване и се достъпва след заплащане на изпратена по имейл оригинална фактура за 74,50 лв. (с ДДС).

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:

по пощата:   София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.:   02/ 9699 191, 02/9699 192
на факс.:   02/ 9699 190
на е-mail:   rmg@bulinfo.net, rmg@rezon.bg

Още продукти
E-Наръчник „101 спорни казуса по ДДС“ Формат: Електронно издание В…