Наръчник „Помощи, обезщетения и облекчения за деца и ученици“

Наръчник „Помощи, обезщетения и облекчения за деца и ученици“

Наръчник „Помощи, обезщетения и облекчения за деца и ученици“

В Наръчника ще намерите всички теми, касаещи трудовите, осигурителни, социални и данъчни аспекти на майчинството:

  •  ТРУДОВИ ПРАВА, СВЪРЗАНИ С МАЙЧИНСТВОТО – отпуски – ползване и прехвърляне, трудоустрояване, специална закрила при уволнение;
  • ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА МАЙЧИНСТВО – предпоставки за право на придобиване, видове обезщетения, процедура по отпускане, казуси и съдебна практика, свързана с възстановяване на недобросъвестно получени суми;
  • СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ПРИ БРЕМЕННОСТ, РАЖДАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦА – еднократни и месечни помощи, помощи за ученици, записани в първи и осми клас, целева помощ при извънредна епидемична обстановка за семейства с деца до 14-годишна възраст;
  • ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ДЕЦА – ред за ползване на данъчното облекчение, особености при прилагане на облекченията за деца и за деца с увреждания за доходите от стопанска дейност като ЕТ

Съдържание на наръчника

Страници от книгата

Систематизирането на целия набор от теми в едно издание, заедно с практически казуси и примери от съдебната практика правят изданието полезно за всеки специалист по ТРЗ и служител, свързан с проблематиката, спестявайки огромен времеви ресурс.

ОЩЕ ЗА ПРОДУКТА:

  • Наръчникът съдържа 266 страници с експертен коментар ;
  • Авторите – Андрей Александров – адвокат; доц. д-р по трудово и осигурително право; Красимира Атанасова – юрист, началник отдел в дирекция „Правна“ в НОИ; Лорета Цветкова – специалист по облагане доходите на физическите лица, методолог по ЗДДФЛ в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ в ЦУ на НАП

Как можете да закупите Наръчник „Помощи, обезщетения и облекчения за деца и ученици“?

Книгата се предлага за директно закупуване и се доставя с куриер и оригинална фактура за 72,00 лв. (с ДДС). Цената на продукта се заплаща директно на куриера.

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:

по пощата:   София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.:   02/ 9699 191, 02/9699 192
на факс.:   02/ 9699 190
на е-mail:   rmg@bulinfo.net, rmg@rezon.bg

 

 

Още продукти
Наръчник "Пенсиониране без пропуски и грешки" ДИРЕКТНИТЕ ОТГОВОРИ ЗА: ✓…