Наръчник „Пенсиониране без пропуски и грешки“

Наръчник „Пенсиониране без пропуски и грешки“

Наръчник „Пенсиониране без пропуски и грешки“

ДИРЕКТНИТЕ ОТГОВОРИ ЗА:

основните видове пенсии и пенсиите на специфичните категории лица;

пенсии за трудова дейност на лица със стаж в чужбина;

точното съставяне на документите за осигурителен стаж и осигурителен доход;

всички правни основания за прекратяване на трудовия договор, свързано с правото на пенсия;

дължимите обезщетения при пенсиониране.

Съдържание на наръчника                    Страници от книгата

Условията за пенсиониране се утежняват с всяка изминала година. Работодателите дължат обезщетения при пенсиониране. Много хора вече работят в чужбина и придобиват право на пенсия. За първи път разглеждаме, освен пенсиите в България, и пенсии за трудова дейност на лица, които имат стаж, положен в чужбина.

Наръчник „Пенсиониране без пропуски и грешки разглежда:

  • ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ ПЕНСИИ – Пенсия за осигурителен стаж и възраст; Пенсия за инвалидност; Наследствени пенсии; Пенсии за трудова дейност на лица със стаж в чужбина;
  • ПЕНСИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ НА СПЕЦИФИЧНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦАУчители; Лица, работещи по условията на първа и втора категория труд;
  • ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ. КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТРУДА – Осигурителен стаж; Зачитане и изчисляване на осигурителен стаж. Извънреден труд; Категоризиране на труда. Правилници за категоризиране;
  • ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД. ИЗЧИСЛЯВАНЕ РАЗМЕРА НА ПЕНСИЯТА – Установяване на осигурителен доход; Индивидуален коефициент. Изчисляване размера на пенсията за трудова дейност. Примери;
  • ПЕНСИОННО ПРОИЗВОДСТВО – Отпускане, спиране, възобновяване, прекратяване и възстановяване на пенсиите; Преизчисляване пенсиите на работещите пенсионери; Промени в пенсионното законодателство през 2021 г. и Параметрите на ЗБДОО за 2022 г. с очакваното ново осъвременяване на пенсиите.
  • ТРУДОВОПРАВНИ АСПЕКТИ НА ПЕНСИОНИРАНЕТО – Всички основания за прекратяване на трудовия договор при пенсиониране; Определяне размера на обезщетението; Различни случаи, при които работодателят не дължи обезщетение или когато той го дължи едновременно с други видове обезщетения.

От изключителна важност за работодателите е определянето на базата, от която се изчислява обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда – в размер на 2 или 6 заплати, както и редица особени случаи, когато работниците и служителите имат право на обезщетение.

ДЕСЕТКИТЕ ПРИМЕРИ от реалния живот правят книгата достъпна, ясна и приложима.

Познаването на редица тънкости, разгледани в изданието, би спестило много „главоболия” и на работодателя, и на длъжностното лице, и на бъдещия пенсионер.

ОЩЕ ЗА ПРОДУКТА:

  • Наръчникът съдържа 328 страници с експертен коментар и разработени примери с реално изчислени пенсии;
  • Авторите – Веселка Янакиева – магистър по икономика. Работи повече от тридесет години в областта на пенсионното осигуряване. В настоящия момент е директор на дирекция „Пенсии“ в териториално поделение на НОИ София град

и Лариса Тодорова – магистър по право. Работи като държавен експерт в Министерството на труда и социалната политика, дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“. Има дългогодишен професионален опит в областта на трудовото право.

Как можете да закупите Наръчник „Пенсиониране без пропуски и грешки “?

Книгата се предлага за директно закупуване и се доставя с куриер и оригинална фактура за 73,20 лв. (с ДДС). Цената на продукта се заплаща директно на куриера.

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:

по пощата:   София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.:   02/ 9699 191, 02/9699 192
на факс.:   02/ 9699 190
на е-mail:   rmg@bulinfo.net, rmg@rezon.bg

 

Още продукти
Наръчник "Правна отговорност на управителя" Юридически съветник За какво отговаря…