Е-Наръчник „Осигурителни решения в казуси“

Е-Наръчник „Осигурителни решения в казуси“

Е-Наръчник „Осигурителни решения в казуси“

Формат: Електронно издание

ОКТОМВРИ 2023

ГОТОВИ РЕШЕНИЯ:
за често срещните в практиката казуси и за по-специфичните и трудни за решаване въпроси.

От данъците и осигуровките никоя фирма не може да избяга, а тънкостите в прилагането на осигурителното законодателство често се оказват огромно предизвикателство дори и за опитния счетоводител.

Наръчник „Осигурителни решения в казуси“ е Вашето решение.
Казусите са структурирани
 общо в 5 глави – от 1 до 4 глава по категории осигурени лица:

  • Осигурени по трудов договор
  • По договор за управление и контрол
  • Самоосигуряващи се лица
  • По граждански договор
  • Осигуряване на българи, работещи в чужбина

Съдържание на наръчника                        Страници от книгата

Разгледани са и варианти при комбиниране на работа по няколко различни по вид правоотношения.
Петата глава в наръчника е посветена на казуси относно осигуряването на работещите в чужбина българи (най-вече в рамките на Европейския съюз, но и в трети държави, с които България има сключени международни договори в областта на социалното осигуряване и социалната сигурност). Това касае командироването на работници и едновременното осъществяване на дейност в две и повече държави членки. Включени са и казуси, произтичащи от напускането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия на ЕС.

С помощта на наръчника лесно ще решавате дилемите с осигуровки, болнични, майчинство, пенсии, попълване на декларации.

ОЩЕ ЗА ПРОДУКТА:

  • Наръчникът съдържа 345 страници експертен коментар и разработени тематични казуси;
  • Авторите – Красимира Атанасова – юрист, началник отдел в дирекция „Правна“ в НОИ, и Георги Желев – юрист, началник отдел в дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ при ЦУ на НОИ.

Как можете да закупите
Наръчник „Осигурителни решения в казуси“?

Е-Наръчникът се предлага за директно закупуване и се достъпва след заплащане на изпратена по имейл оригинална фактура за 79,50 лв. (с ДДС).

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:
по пощата: София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.: 02/ 9699 191, 02/9699 192
на факс.:  02/ 9699 190
на е-mail:  rmg@bulinfo.net, rmg@rezon.bg

Още продукти
Е-Наръчник „Управление и отчетност на касовата наличност на фирмата“ Формат:…