Наръчник „Осигурителни решения в казуси“

Наръчник „Осигурителни решения в казуси“

Наръчник „Осигурителни решения в казуси“

ГОТОВИ РЕШЕНИЯ:
за често срещните в практиката казуси и
за по-специфичните и трудни за решаване въпроси.

От данъците и осигуровките никоя фирма не може да избяга, а тънкостите в прилагането на осигурителното законодателство често се оказват огромно предизвикателство дори и за опитния счетоводител.
Наръчник „Осигурителни решения в казуси“ е Вашето решение.
Казусите са структурирани общо в 5 глави – от 1 до 4 глава по категории осигурени лица:

  • Осигурени по трудов договор;
  • По договор за управление и контрол;
  • Самоосигуряващи се лица.
  • По граждански договор;

Съдържание на наръчника

Страници от книгата

Разгледани са и варианти при комбиниране на работа по няколко различни по вид правоотношения.
Петата глава в наръчника е посветена на казуси относно осигуряването на работещите в чужбина българи (най-вече в рамките на Европейския съюз, но и в трети държави, с които България има сключени международни договори в областта на социалното осигуряване и социалната сигурност). Това касае командироването на работници и едновременното осъществяване на дейност в две и повече държави членки. Включени са и казуси, произтичащи от напускането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия на ЕС.

С помощта на наръчника лесно ще решавате дилемите с осигуровки, болнични, майчинство, пенсии, попълване на декларации.

ОЩЕ ЗА ПРОДУКТА:

  • Наръчникът съдържа 288 страници експертен коментар и разработени тематични казуси;
  • Авторите – Красимира Атанасова – юрист, началник отдел в дирекция „Правна“ в НОИ, и Георги Желев – юрист, началник отдел в дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ при ЦУ на НОИ.

Как можете да закупите Наръчник „Осигурителни решения в казуси“?

Книгата се предлага за директно закупуване и се доставя с куриер и оригинална фактура за 66,20 лв. (с ДДС). Цената на продукта се заплаща директно на куриера.

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:
по пощата: София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.: 02/ 9699 191, 02/9699 192
на факс.:  02/ 9699 190
на е-mail:  rmg@bulinfo.net, rmg@rezon.bg

Още продукти
Наръчник "ПРАВНА ОТГОВОРНОСТ на управителя" Юридически съветник Съдържание на наръчника…