Наръчник „За БИЗНЕС БЕЗ САНКЦИИ за хотели и ресторанти“

Наръчник „За БИЗНЕС БЕЗ САНКЦИИ за хотели и ресторанти“

Наръчник „За БИЗНЕС БЕЗ САНКЦИИ за хотели и ресторанти“

Нови изисквания в туризма

 • На ход е най-новата и допълнена нормативна регламентация в туризма, чакана с години.
 • Проверките и ревизиите са
  най-чести тъкмо в този сектор – проверяват Ви за какво ли не.

Съдържание на наръчника

Страници от книгата

С помощта на Наръчник „За БИЗНЕС БЕЗ САНКЦИИ за хотели и ресторанти”:

 • Вие действате компетентно и информирано;
 • Управлявате бизнеса според новата и актуална законова уредба;
 • Реагирате правилно и бързо при проблем с многото проверяващи бизнеса Ви органи.

Книгата е силно практически ориентирана и на достъпен език представя:

 • Последните, най-нови законови изисквания в областта на настаняване, обслужване, хранене. Професионален коментар върху тяхното прилагане за защита на собственици и управители на всички нива в туристическия бранш?
 • Новостите в категоризацията, изискванията към изграждането, обзавеждането и оборудването на обектите от клас А и клас Б;
 • Изискванията към обслужването на обектите от клас А и клас Б, професионалната и езиковата квалификация на персонала, обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите и ски зоните, застраховките и др.;
 • В „храненето“ проверяващите органи са безкомпромисни:

– проверки на заведенията за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към местата за настаняване);
– опасностите от възможни замърсявания на храните и последиците от това;
– изискванията към въвеждането на Система за управление безопасността на храните (СУБХ) – Добри практики (ДП) и системата НАССР („ХАСИП“) за различните видове обекти за хранене;
– специфичните изисквания към част от оборудването в кухните;
– задължителните инструкции, които трябва да присъстват в обектите за хранене и др.

 • Вие, като собственик или управител на туристически обект трябва обосновано да докажете пред контролните органи, че създадените условия и осъществяваните дейности в обекта отговарят на всички действащи нови правила и нормативи. Този наръчник е Вашият помощник за избягване на проблеми и санкции и печеливш бизнес.

ОЩЕ ЗА ПРОДУКТА:

 • наръчникът съдържа 264 стр. експертен коментар;
 • Към изданието е приложен компакт диск с приложимите нормативни актове, актуални към момента на издаването на наръчника, както и необходими формуляри, приложения, инструкции и практики, в удобен формат, готови за попълване и разпечатване;
 • Наръчникът и дискът се предлагат само в пакет, не се продават самостоятелно;
 • Авторите са експерти, издали редица популярни и ползвани от бизнеса наръчници, като Наръчник „Защита от грешки и санкции при контакти с проверяващите органи“ и последващите му актуални издания, Наръчник „Защита от санкции относно хигиената и безопасността на храните във вашите обекти“ и др.

Как можете да закупите „ Наръчник за БИЗНЕС БЕЗ САНКЦИИ за хотели и ресторанти – нови изисквания в туризма”?

Книгата се предлага за директно закупуване и се доставя с куриер и оригинална фактура за 49,50 лв. (с ДДС). Цената на продукта се заплаща директно на куриера.

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:

по пощата:   София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.:   02/ 9699 191, 02/9699 192
на факс.:   02/ 9699 190
на е-mail:   rmg@bulinfo.net, rmg@rezon.bg

Още продукти
Наръчник "Тихи хора - силно въздействие" Международен бестселър Умеете ли…