Наръчник „Защита от счетоводни грешки“

Наръчник „Защита от счетоводни грешки“

Наръчник „Защита от счетоводни грешки“

Умният се учи от грешките си, мъдрият не ги допуска!

Професионалните грешки рефлектират на бизнеса, на авторитета Ви и се санкционират административно! Защо да си го причинявате?!

Подредете счетоводството си, избегнете грешките или коригирайте вече допуснатите с Наръчник „Защита от счетоводни грешки”!

Трето преработени и допълнено издание (ноември, 2019 г.), което се поява след многобройни промени:

  • 11 изменения и допълнения в Закона за счетоводството;
  • промени в 4 счетоводни стандарта: СС 1 – Представяне на финансови отчети, СС 17 – Лизинг, СС 24 – Оповестяване на свързани лица, СС 27 – Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия;
  • приемането на напълно нов стандарт СС 42 – Прилагане за първи път на НСС

Съдържание на наръчника

Страници от книгата

Наръчник „Защита от счетоводни грешки“ е верен помощник във всяка ситуация на практикуващия професионален счетоводител:

  • текущо счетоводно отчитане и докладване във финансовите отчети на всеки обект класифициран като актив, пасив или елемент на собствения капитал;
  • практически примери за счетоводно отчитане на най-често срещаните търговски сделки;
  • различното счетоводно представяне в зависимост от възприетата счетоводна база;
  • процедури, свързани с годишното счетоводно приключване и публикуване на ГФО;
  • техники и методите на отстраняване на допуснатите счетоводни грешки и административните санкции при неспазване на счетоводното и търговско законодателство;

И ОЩЕ ЗА ПРОДУКТА:

  • изданието съдържа 424 коментарни страници;
  • авторът – Христо Досев е дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор към ИДЕС от 2010 година. В над 800 статии, публикувани в специализираните икономически издания, дава насоки и решения на различни заплетени казуси от счетоводно и данъчно естество. Има издадени 5 самостоятелни книги и още 5, написани в съавторство.

Как можете да закупите Наръчник „Наръчник Защита от счетоводни грешки”?

Продуктът се предлага за директно закупуване и се доставя с куриер и оригинална фактура за 66,60 (с ДДС и такса доставка). Цената на продукта се заплаща директно на куриера.

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:

по пощата: София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.: 02/ 9699 191, 02/9699 192
на факс.: 02/ 9699 190
на е-mail: rmg@bulinfo.net, rmg@rezon.bg

 

Още продукти
Наръчник „Електронно възлагане на обществени поръчки“ За да запознаем както…