Е-Наръчник „Защита от санкции при проверка от Инспекцията по труда“

Е-Наръчник „Защита от санкции при проверка от Инспекцията по труда“

Е-Наръчник „Защита от санкции при проверка от Инспекцията по труда“

Формат: Електронно издание

За някои нарушения на трудовото законодателство глобата започва от 100 лв., но за други достига до 30 000 лв.!!!
За да не правите грешки, които да ви струват скъпо, поръчайте още днес петото преработено и допълнено издание на Наръчник „Защита от санкции при проверка от Инспекцията по труда”.

Наръчникът дава знания както за правата и задълженията на работодателя, така и за тези на контролните органи при осъществяване на функциите им, вкл. за видовете принудителни административни мерки и административни наказания. Запознава работодателите и с условията за постигане на споразумение в административнонаказателното производство и реда за разсрочване на задължения по влезли в сила наказателни постановления.

Изданието е актуализирано съобразно промените в Кодекса на труда от месец октомври 2023 г.

Съдържание на наръчника                         Страници от книгата

ОЩЕ ЗА ПРОДУКТА:

  • наръчникът съдържа 500 стр. експертен коментар;
  • автори на продукта са:
    ТЕОДОРА ДИЧЕВА – дългогодишен директор на дирекция „Трудови правоотношения и правно осигуряване” в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”
    и
    ЛАРИСА ТОДОРОВА – държавен експерт в Министерство на труда и социалната политика

Как можете да закупите Е-Наръчник  „Защита от санкции при проверка от Инспекцията по труда“?
Е-Наръчникът се предлага за директно закупуване и се изпраща по имейл с оригинална фактура за 79 лв. (с ДДС).

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:
по пощата:   София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.:   02/ 9699 191, 02/9699 192
на е-mail:   rmg@bulinfo.net, rmg@rezon.bg

Още продукти
Наръчник „Ваучерите за храна през 2022 година”/Е-Наръчник „Ваучерите за храна…