Наръчник „Защита от санкции относно хигиената и безопасността на храните във вашите обекти“

Наръчник „Защита от санкции относно хигиената и безопасността на храните във вашите обекти“

Наръчник „Защита от санкции относно хигиената и безопасността на храните във вашите обекти“

по новия Закон за храните и
новия Закон за управление на
агрохранителната верига
юни 2020 г.

Вие сте БИЗНЕС ОПЕРАТОР С ХРАНИ…
Вие сте ОНЛАЙН ТЪРГОВЕЦ НА ХРАНИ…
Вие сте ПРОИЗВОДИТЕЛ или ДИСТРИБУТОР…
Вашият обект е малък или голям,
произвежда или само продава,
има малък или голям персонал,
намира се в цех, транжорна, фабрика, кухня, стол, ресторант,
заведение за хранене, в града, на пътя, в планината или на плажа…

Идват хора и се легитимират за проверка?!

Ние ще Ви помогнем да посрещнете уверено инспекторите по хигиена и безопасност на храните!

 

Съдържание на наръчника

Страници от книгата

Наръчник „Защита от санкции относно хигиената и безопасността на храните във вашите обекти“ заедно с диск
с необходимия набор документи и нормативна уредба.
Предназначен е за всички, чийто бизнес е свързан с храните – от суровините, тяхното съхранение, преработка и продажба, приготвянето на храните до предлагането им на клиента.

С ПОМОЩТА НА НАРЪЧНИКА и CD към него:

 • Можете да избегнете ГАРАНТИРАНО санкции от проверяващите органи;
 • Имате удобно събрани всички мерки, правила и изисквания на Системата за управление безопасността на храните (СУБХ), Добрите хигиенни, производствени и търговски практики и Системата НАССР;
 • Разполагате с набор документи по СУБХ, НАССР, които задължително трябва да присъстват във Вашите обекти – инструкции, дневници за текущо поддържане на изискванията и водене на нормативно предвидените записи, чек листи, графиции др.;
 • Знаете как да се направи анализ във всеки конкретен обект, как се предвиждат необходимите мерки и как това да се оформи в подходящия изискуем документален вид;
 • Познавате правата на клиента при инцидент с храна от Ваш обект;
 • Знаете какво контролират БАБХ, ОДБХ и РЗИ и как да намалите здравния риск;
 • Знаете кои са органите, осъществяващи официалния контрол по законодателния пакет – Закона за храните и Закона за управление на агрохранителната верига;
 • А когато Ви трябва да си попълните и разпечатате готов екземпляр от документ – поставяте диска и имате толкова копия, колкото са Ви нужни.

И ОЩЕ ЗА ПРОДУКТА:

 • изданието съдържа 320 стр.;
 • дискът съдържа над 40 документа, удобни за попълване или директно разпечатване за комплекта документация;
 • авторът – Катя Лазарова, е сертифициран одитор в областта на хигиената и безопасността на храните. В своята практика има въведени множество Системи за управление и безопасност на храните в различни по своя характер хранителни обекти.

Как можете да закупите Наръчник „Защита от санкции относно хигиената и
безопасността на храните във вашите обекти“?
Книгата се предлага за директно закупуване и се доставя с куриер и оригинална фактура за 67,80 лв. (с ДДС). Цената на продукта се заплаща директно на куриера.

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:

по пощата:   София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.:   02/ 9699 191, 02/9699 192
на факс.:   02/ 9699 190
на е-mail:   rmg@bulinfo.net, rmg@rezon.bg

Още продукти
Наръчник "Защита от счетоводни грешки" Умният се учи от грешките…