Е-Наръчник „Ефективно взаимодействие управител – счетоводител“

Е-Наръчник „Ефективно взаимодействие управител – счетоводител“

Е-Наръчник „Ефективно взаимодействие управител – счетоводител“

Формат: Електронно издание

Доброто познаване на правата и задълженията от страна на управителите и счетоводителите регламентирани в касаещите ги нормативни актове са в основата на добрите взаимоотношения между тях. Но както едните, така и другите трябва да направят още една крачка напред, за да бъдат тези отношения не само добри, но и успешни.

 

За да покаже на двете страни в тази релация, как по-ефективно да взаимодействат помежду си, умножавайки енергията си в полза на бизнеса, познавайки в детайли своите права и задължения и фокусирайки се върху ключови моменти в тази взаимовръзка, създадохме  Е-Наръчник „Ефективно взаимодействие управител – счетоводител“.

Съдържание на наръчника

Страници от книгата

Изцяло практически насочен, Е-Наръчникът ще Ви е изключително полезен, защото:

 • обяснява на достъпен език и в логическа последователност сложни понятия и процеси, стоящи в основата на тази ефективност;
 • е написан на базата на подробни практически казуси и примери подбрани от консултантската практика на автора;
 • помага да не допускате конфликтни ситуации и да се предпазите от санкции;

Предоставя необходимата информация, за да разберете:

 • Отговорностите, които носят пред данъчните органи, счетоводителите и управителите.
 • Правата и задълженията на счетоводителите и управителите по отношение на ежедневното взаимодействие, така също и в случай на данъчни проверки.
 • Какво трябва задължително счетоводителят да каже на управителя, а той да чуе, за да бъде бизнесът по-печеливш.
 • Какво трябва да знаят счетоводителите и управителите при назначаване или освобождаване на счетоводител.

 

И ОЩЕ ЗА ПРОДУКТА:

 • изданието съдържа 264 страници;
 • структуриран в четири последователни глави и онагледен в практики, таблици, диаграми и приложения, Е-Наръчник „Ефективно взаимодействие управител – счетоводител“ е удобен както за ежедневно ползване, така и като справочник при възникване на по-сложни казуси, свързани с разглежданите теми.
 • авторът – Петър Мишков (Петър Петров) е водещ консултант по финансов анализ с над 33 годишен опит в областта на счетоводството и управлението – както на фирми, работещи в областта на реалния сектор, така и на финансови институции и организации с нестопанска цел. Консултира както малки и средни български и чуждестранни фирми, така и мултинационални компании, опериращи в над 165 държави в света.
 • с подробното съдържание и страници от наръчника можете да се запознаете от линковете под картинката на наръчника.

 

Как можете да закупите Е-Наръчник „Ефективно взаимодействие управител – счетоводителя“?

Е-Наръчникът се предлага за директно закупуване и се достъпва след заплащане на изпратена по имейл оригинална фактура за 60 лв. (с ДДС).

 

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:
по пощата: София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.: 02/ 9699 191, 02/9699 192
на факс.:  02/ 9699 190
на е-mail:  rmg@bulinfo.net, rmg@rezon.bg

Още продукти
Наръчник "Защита на личните данни – мисия възможна" (второ допълнено…