Е-Наръчник „Годишно приключване без пропуски и грешки“

Е-Наръчник „Годишно приключване без пропуски и грешки“

Е-Наръчник „Годишно приключване
без пропуски и грешки“

Формат: Електронно издание

За да минете с лекота през предизвикателството на годишното данъчно и счетоводно приключване Ви предлагаме Е-Наръчник „Годишно приключване без пропуски и грешки – данъци и счетоводство“, актуален за финансовата 2023-та година

Е-Наръчник „Годишно приключване без пропуски и грешки“ разглежда всички необходими стъпки, за да съставите и подадете необходимите годишни данъчни декларации и ГФО спрямо законовите изисквания и добрите счетоводни практики:

√ Годишно счетоводно приключване;
√ Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО;
√ Годишни задължения по реда на ЗДДФЛ

Въпреки че операциите се повтарят всяка година, има не един „подводни камъка“, които могат да Ви спънат, както и ежегодни нормативни промени, с които се налага да се съобразите. Авторите на изданието са специалисти с многогодишен опит в коментираната тематика и затова вярваме, че изданието ще Ви е изключително полезно.

Съдържание на наръчника                      Страници от книгата

Е-Наръчник „Годишно приключване без пропуски и грешки“ обединява усилията
на екип от специалисти от различни области на данъчното облагане и счетоводството:

  • Анета ГЕОРГИЕВА – специалист по корпоративно облагане, дългогодишен експерт в ЦУ на НАП, понастоящем данъчен консултант към адвокатско дружество;
  • Лорета ЦВЕТКОВА – специалист по облагане доходите на физическите лица, методолог по ЗДДФЛ в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ в ЦУ на НАП;
  • Христо ДОСЕВ, д.е.с., – регистриран одитор, автор на многобройни публикации в специализирания икономически печат

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:

по пощата:   София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.:   02/ 9699 191, 02/9699 192
на е-mail:   rmg@bulinfo.net, rmg@rezon.bg

 

Още продукти
Е-Наръчник „Осигурителни решения в казуси“ Формат: Електронно издание ОКТОМВРИ 2023…