E-Наръчник „Всички документи, ако при вас дойде проверка“

E-Наръчник „Всички документи, ако при вас дойде проверка“

E-Наръчник „Всички документи, ако при вас дойде проверка“

Формат: Електронно издание

Проверяват ви контролни държавни органи.

Част от контрола е документалната проверка.

На помощ идва вашият експертен електронен наръчник без аналог за необходимата документация, която различни проверяващи органи изискват да създавате, подавате и да предоставите при проверка и контрол.

Съдържание на наръчника                Страници от книгата

С помощта на Е-Наръчник „ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, ако при вас дойде проверка“ можете:

 • да си набавите и комплектовате необходимите документи при проверка и контрол от съответните контролни органи, вкл. необходимия набор документи при регистрации, получаване на лицензи, категории и разрешителни;
 • да имате информация от къде се получават, какво трябва да съдържат, кога, от кого и на какво основание се изискват, в какви срокове се подават;
 • да сте наясно какви санкции се налагат при неспазване на изискванията.

Е-книгата е практически наръчник за бизнеса и събрано в 360 страници ви дава:

 • нужната информация за изискуемата документация в хода на текущите проверки и контрол върху бизнеса от НАП, НОИ, ГИТ, Агенция „Митници“, ДНСК, МВР (Пожарна безопасност) – при реализация на инвестиционните проекти, БАБХ, Министерство на туризма (съгласно новия Закон за храните и действащите наредби), общински власти, 4 комисии, документи по ТЗ и ЗТРРЮЛНЦ и др.
 • документация при първоначалните регистрации на стопанска дейност, получаване на лицензи, категории и разрешителни;
 • дава последователно отговори на следните въпроси:
   Кой контролира дадена стопанска дейност;
  – В кои нормативни актове се регламентират конкретната стопанска дейност и контролът над нея;
  – Кое ведомство трябва да се уведоми преди стартирането на конкретната стопанска дейност, какви документи трябва да се приложат, какво представлява и от къде се получава всеки един от тях. При надлежно изпълнение на всички изисквания в какъв срок съответното ведомството е длъжно да издаде исканото разрешение, лиценз и прочие. В какви случаи администрацията може да откаже издаването на съответния документ, как и къде може да се обжалва отказът.
   Каква документация (съдържание, начин и правила за поддържане), в какви срокове и с каква периодичност стопанският субект е длъжен да предоставя на съответното ведомство в хода на текущата си дейност;
  – Каква и по какъв начин поддържана документация трябва да се държи на разположение в местата, където се упражнява дейността, и да се предоставя на проверяващите при поискване.
  – Какви санкции ви грозят при неспазване на изисквания и срокове за подаване.

ОЩЕ ЗА ПРОДУКТА:

 • наръчникът съдържа 360 страници експертен коментар и е дело на авторски колектив  инж. Катя Антонова – специалист в областта на безопасността на храните и екологията; Лиляна Панева – данъчен консултант с голям опит в практическото прилагане на данъчното законодателство; Христо Досев – дипл. експерт счетоводител, специалист в областта на фиска и счетоводния одит; адв. Мария Радева – специалист в областта на трудовото право; инж. Красимира Атанасова – юрист, специалист в областта на осигуряването; арх. Людмил Леонидов – специалист при прилагането на ЗУТ и релевантната нормативна уредба; адв. Виолета Темелкова-Петрова – специалист в областта на гражданското право и корпоративните отношения.
 • Как можете да закупите Е-Наръчника за изискуемата документация на фирмата в електронен формат – pdf с интерактивно съдържание?

Е-Наръчникът се предлага за директно закупуване и се достъпва след заплащане на изпратена по имейл оригинална фактура за 75,10 лв. (с ДДС).

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:

по пощата:   София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.:   02/ 9699 191, 02/9699 192
на факс.:   02/ 9699 190
на е-mail:   rmg@bulinfo.net, rmg@rezon.bg

 

Още продукти
Е-Наръчник „Продавай онлайн без проблеми с контролните органи“ Формат: Електронно…