Е-Наръчник „Управление и отчетност на касовата наличност на фирмата“

Е-Наръчник „Управление и отчетност на касовата наличност на фирмата“

Е-Наръчник „Управление и отчетност на касовата наличност на фирмата“

Формат: Електронно издание

Как ще се декларира касовата наличност пред НАП?

С последните промени в Закона за данъка върху добавена стойност регистрираните по ДДС търговци, юридически лица, предприятия и др., в случаите, когато в края на тримесечието общата сума на налични парични средства в касите, с размера на вземанията надхвърля 50 000 лв., декларират наличността за съответното тримесечие. Това става в срок до края на месеца, следващ тримесечието. Поотделно се декларират данните за наличните парични средства в касите; размера на наличните в касите вземания (включително от предоставени заеми) от собственици физически лица; размера на вземанията (включително от предоставени заеми) от работници, служители, лица, наети по договор за управление и контрол, и подотчетни лица. Първият период, за който ще се декларират тримесечни данни, е третото тримесечие на 2023 г.

В Е-Наръчник „Управление и отчетност на касовата наличност на фирмата“ ще намерите информация за:

● Деклариране на касовата наличност пред НАП – текущо деклариране и корекции в подадени декларации;
● Проверки на НАП за установяване на касова наличност при търговците;
● Правни действия на НАП при установени налични/липсващи декларирани касови наличности в брой;
● Правни действия за защита срещу наложени санкции и установени задължения;
●Практика на НАП и на съда във връзка с проверките за установяване на касовата наличност в брой при търговците.

Съдържание на наръчника

Страници от книгата

ОЩЕ ЗА ПРОДУКТА:

  • Наръчникът съдържа 170 коментарни страници
  • Автор – Биляна Гецова, юрист, данъчен експерт;

Е-Наръчникът се предлага за директно закупуване и се достъпва след заплащане на изпратена по имейл оригинална фактура за 79,80 лв. (с ДДС).

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:

по пощата:   София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.:   02/ 9699 191, 02/9699 192
на факс.:   02/ 9699 190
на е-mail:   rmg@bulinfo.net, rmg@rezon.bg

Още продукти
Е-Наръчник „Защита от санкции при проверки и ревизии от НАП“…