Е-Наръчник „Продавай онлайн без проблеми с контролните органи“

Е-Наръчник „Продавай онлайн без проблеми с контролните органи“

Е-Наръчник „Продавай онлайн без проблеми с контролните органи“

Формат: Електронно издание

Настоящият наръчник е пътеводител в областта на данъчното третиране на дейността на електронните магазини. Разглежда същността на „електронния магазин“ с неговите специфични белези, отличавайки го от останалите търговски обекти. Наръчникът представа информация както за задълженията за търговците да регистрират електронния магазин и да представят периодична информация пред НАП, съдържанието на необходимите образци на документи, както и създадената практика по прилагането на законовите изисквания (съдебна практика и официалната административна практика на НАП). В допълнение на изпълнение на изискванията за предоставяне на данни пред НАП, в наръчника са разгледани и задълженията за публично оповестяване на правилата за работа на електронния магазин – минималното примерно съдържание на Общи условия за извършване на търговия, Политиката за бисквитките и Политиката за защита на личните данни на физическите лица.
Изданието е актуализирано съобразно промените в ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ и Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г.

Съдържание на наръчника                     Страници от книгата

ОЩЕ ЗА ПРОДУКТА:

  • наръчникът съдържа 167 стр. експертен коментар на законовите разпоредби и на съдебната практика по темата;
  • в съдържанието на наръчника са включени и 77 стр. обобщение и самите текстове на методологическите становища на НАП по въпросите, свързани с изпълнение на задълженията за регистрация на електронните магазини и подаване на информация към НАП, както и за данъчното облагане на дейността на електронните магазини;
  • разгледани са режимите за облагане по ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ на дейността на електронните магазини;
  • разгледани са и са представени образци на нужните документи – Общи условия за извършване на търговия чрез електронен магазин, Политика за бисквитките, Политика за сигурност на личните данни на физически лица, предоставени във връзка с извършване на покупка на стоки/ услуги чрез електронен магазин, документи за регистрация на длъжностно лице по защита на личните данни;
  • автор на продукта е: БИЛЯНА ГЕЦОВА – юрист с дългогодишна практика в НАП.

Цена: 63 лв. с ДДС.

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:

по пощата:   София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.:   02/ 9699 191, 02/9699 192
на факс.:   02/ 9699 190
на е-mail:   rmg@bulinfo.net, rmg@rezon.bg

Още продукти
Е-Наръчник „Защита от санкции при проверка от Инспекцията по труда“…