Е-Наръчник „Правилно осчетоводяване на трудни стопански операции“

Е-Наръчник „Правилно осчетоводяване на трудни стопански операции“

Е-Наръчник „Правилно осчетоводяване на трудни стопански операции“

Формат: Електронно издание

От януари 2024 г.

Познаването на счетоводните стандарти е ключов момент към честното и вярно представяне във финансовите отчети, но не е достатъчно. Акцент в настоящето издание ще бъде разрешаването на конкретни казуси, породени от конкретни търговско-правни сделки. По този начин ще имате възможност да намерите решения за правилното осчетоводяване на 23 трудни стопански операции, на които авторът се е натъкнал през годините в своята професионална работа като счетоводител, съставител на ГФО и регистриран одитор на финансови отчети.

В допълнения към някои от трудните стопански операции ще обърнем внимание на данъчното им облагане по реда на ЗКПО и ЗДДС, където е приложимо и когато то зависи от конкретната фактическа обстановка.

Как можете да закупите
Е-Наръчник „Правилно осчетоводяване на трудни стопански операции“?
Е-Наръчникът се предлага за директно закупуване и се достъпва след заплащане на изпратена по имейл оригинална фактура за 83 лв. (с ДДС).

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:
по пощата:   София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.:   02/ 9699 191, 02/9699 192
на е-mail:   rmg@bulinfo.net, rmg@rezon.bg

 

Още продукти
Е-Наръчник "Годишно приключване без пропуски и грешки" Формат: Електронно издание…