Е-Наръчник „Защита правата на работодателя от назначението до уволнението“

Е-Наръчник „Защита правата на работодателя от назначението до уволнението“

Е-Наръчник „Защита правата на работодателя от назначението до уволнението“

Формат: Електронно издание

В Е-Наръчник „Защита правата на работодателя от назначението до уволнението“ (трето актуализирано към април 2023 г. издание) ще намерите полезни разяснения, примери и съвети, които ще ви дадат увереност и предпазят от грешки в трудните работодателски решения:

  • За какво да внимавате при сключването на различните видове трудови договори? В кои случаи и доколко можете едностранно да променяте условията по трудовите правоотношения?
  • За какво да следите, когато въвеждате удължено, намалено, ненормирано или непълно работно време, както и при полагането на нощен или извънреден труд?
  • Кога имате право и кога не можете да откажете отпуски?
  • Как законосъобразно да потърсите дисциплинарна или имуществена отговорност от виновните работници и служители?
  • Как да процедирате с възстановени от съда работници и служители или да уволните така, че да не се сблъсквате с този проблем?
  • и още…

Като допълнение ще получите като приложение над 300 формуляра на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди, протоколи, заявления, уведомления, декларации и др. документи, готови за полъване и разпечатване.

Съдържание на наръчника                            Страници от книгата

И ОЩЕ ЗА ПРОДУКТА:

  • наръчникът съдържа 330 стр. експертен коментар;
  • автор на продукта е ЛАРИСА ТОДОРОВА – държавен експерт в Министерство на труда и социалната политика, дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

Как можете да закупите „Е-Наръчник  Защита правата на работодателя от назначението до уволнението“?
Е-Наръчникът се предлага за директно закупуване и се изпраща по имейл с оригинална фактура за 75,00 лв. (с ДДС).

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:

по пощата: София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.:  02/ 9699 191, 02/9699 192
на факс.:   02/ 9699 190
на е-mail:  rmg@bulinfo.net, rmg@rezon.bg

 

Още продукти
Е-Наръчник „Колко е лесно земеделските стопани да получат безвъзмездно финансиране“…