ТЕМА: Електронна трудова книжка. Съвети и решения при сключване и прекратяване на трудови договори

ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА – въвеждане и съдържание. СЪВЕТИ И РЕШЕНИЯ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

Лектор: доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ – експерт по трудово право и осигуряване, дългогодишен стаж като действащ юрист по трудовоправни спорове, преподавател, лектор и автор на десетки издания и стотици публикации в специализирания печат

Практически онлайн семинар за образователните институции, от който ще получите актуална информация за:

Дигитализация на трудовата документация

  • От кой момент влиза в сила „електронната трудова книжка“
  • Кой вписва данните в електронната трудова книжка
  • Въвеждане на електронни трудови досиета – правна регламентация

 Сключване и прекратяване на трудовите отношения по Кодекса на труда

  • Особености и практически съвети. Колективният трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование.
  • Дължими от работодателя обезщетения при прекратяване на трудовия договор

 Съдържание на трудовия договор

  • Изпитателни срокове, възможности за предоговаряне. Допълнителен договор. Възнаграждения

И други…

Дати на провеждане:

22.02.2024 г. – няма места

19.03.2024 г. – последни свободни места

Допълнителна информация и записване: 02/96 99 191

Още продукти
ЕЛЕКТРОННО ТРУДОВО ДОСИЕ. EЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА – нормативни изисквания за…