Е-списание „Агро & Пари“

Е-списание „Агро & Пари“

Е-списание „Агро & Пари“

Последен брой от декември 2023 г.

ФЕРМЕРСКИ ФОРУМ – отговор на вашите въпроси
СЪЗДАВАНЕ:
* Октомври 2011 г. излиза първи брой на специализираното издание „Агро & Пари“.

ЦЕЛИ:

Електронното списание „Агро & Пари“ отговаря на въпроси на читателите и информира:

On-Line Архив

 •  за промени в законодателството, касаещи българското земеделие, горския сектор и балансираното териториално развитие на селските райони;
 • за директните плащания;
 • за изграждане на биологично земеделско стопанство и защита на традиционните български селскостопански производства;
 • за финансиране на земеделските стопани по ОСП 2021-2027 и по Плана за възстановяване и устойчивост;
 • за Националните програми за подкрепа на земеделските стопани;
 • за инвестиции в селските райони по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони в България;
 • за възможностите да се развият дейности, създаващи доходи извън земеделието;
 • други полезни анализи, коментари и теми.

Съдържание на актуален брой

Избрано от броя

ТИРАЖ:

Стартовият тираж на „Агро & Пари“ е 2000 броя.

ПЕРИОДИЧНОСТ:

Е-списание „Агро & Пари“ излиза 6 пъти годишно (през месец), като абонаментът не е обвързан с календарната година. Можете да поръчате един брой (цена: 21,20 лв. с ДДС) или абонамент за 6 броя за цената на 5 броя от  106,00 лв. (с ДДС). Актуалният брой и архивът на списанието се достъпват електронно с парола, изпратена по електронна поща заедно с оригинална фактура за стойността спрямо избрания вариант.

АБОНАТИ:

Абонати на e-списание „Агро & Пари“ са:

 • Фермери;
 • Преработватели и вносители на земеделска продукция;
 • Собственици и ползватели на земи и гори;
 • Микропредприятия;
 • Едри стопанства;
 • Сдружения;
 • Консултанти;
 • Местните и регионални власти и техните организации;

Всеки, заплатил абонамент, получава следните бонуси:

 • Право на безплатен отговор на въпрос на страниците на е-списанието в областта на земеделието;
 • Преференциална цена на абонамент;
 • Достъп до интернет архива на списанието с всички излезли до момента броеве;

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:

по пощата: София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.: 02/ 9699 191, 02/9699 192
на факс.: 02/ 9699 190
на е-mail: rmg@bulinfo.net, rmg@rezon.bg

Още продукти
СD Труд и осигуряване плюс В СD "Труд и осигуряване…