Агро & Пари

Агро & Пари

Агро & Пари

ФЕРМЕРСКИ ФОРУМ – отговор на вашите въпроси

СЪЗДАВАНЕ:

 • Октомври 2011 г. излиза първи брой на специализираното издание „Агро & Пари“.

ЦЕЛИ:

Списание „Агро & Пари“ отговаря на въпроси на читателите и информира:

On-Line Архив

 • за промени в законодателството, касаещи българското земеделие, горския сектор и балансираното териториално развитие на селските райони;
 • за директните плащания;
 • за изграждане на биологично земеделско стопанство и защита на традиционните български селскостопански производства;
 • за финансиране на земеделските стопани по ОСП 2021-2027 и по Плана за възстановяване и устойчивост;
 • за Националните програми за подкрепа на земеделските стопани;
 • за инвестиции в селските райони по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони в България;
 • за възможностите да се развият дейности, създаващи доходи извън земеделието;
 • други полезни анализи, коментари и теми.

ТИРАЖ:

Стартовият тираж на „Агро & Пари“ е 2000 броя.

ПЕРИОДИЧНОСТ:

„Агро & Пари“ излиза веднъж месечно, като информира за промени в националното и европейското законодателство, касаещи българското земеделие; за практики от опита на старите страни членки; за възможните схеми за държавни помощи, които предоставя европейското законодателство.

АБОНАТИ:

Абонати на „Агро & Пари“ са:

 • Фермери;
 • Преработватели и вносители на земеделска продукция;
 • Собственици и ползватели на земи и гори;
 • Микропредприятия;
 • Едри стопанства;
 • Сдружения;
 • Консултанти;
 • Местните и регионални власти и техните организации;

Как можете да се абонирате за сп. „Агро&Пари“

Списание „Агро&Пари“ излиза 6 пъти годишно (през месец), като абонаментът не е обвързан с календарната година. Можете да поръчате един брой (цена: 19,20 лв. с ДДС и такса доставка) или абонамент за 6 броя (цена: 115,20 лв. с ДДС и такса доставка), които се доставят с куриер заедно с оригинална фактура за стойността спрямо избрания вариант. Цената на продукта се заплаща директно на куриера.

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:

по пощата: София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.: 02/ 9699 191, 02/9699 192
на факс.: 02/ 9699 190
на е-mail: rmg@bulinfo.net, rmg@rezon.bg

Още продукти
СD Труд и осигуряване плюс В СD "Труд и осигуряване…