HАЧАЛО

Начало
CD Продукти
Печатни Издания
Наръчник "Защита на личните данни - мисия възможна"
Наръчник "Новите правила за приспадане на данъчен кредит"
Наръчник "Трудови продецури и съвети в помощ на работодателя"
Успешна комуникация с проверяващите органи
ДАНЪК УИКЕНД - защита от грешки и санкции
Самоучител "10 СТЪПКИ ЗА НАПИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УСПЕШЕН ЕВРОПРОЕКТ"
Наръчник "ПРАВИЛНИТЕ РЕШЕНИЯ на 120 казуса пред работодателя"
Наръчник "Счетоводство и финанси за мениджъри"
Моят УСПЕШЕН европроект
Наръчник "Новото счетоводно законодателство"
Наръчник за бизнес без санкции ЗА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ
Наръчник "Защита правата на работодателя"
Наръчник "Тихи хора - силно въздействие"
Наръчник "Данъчните облекчения в България"
Наръчник "Защита от счетоводни грешки"
Наръчник "Превенция на грешки при договаряне"
Наръчник "Защита от санкции при проверки и ревизии от НАП"
Наръчник "Защита от грешки и санкции при контакти с проверяващите органи"
Наръчник "Защита от санкции при проверка от Инспекцията по труда"
Наръчник "Защита от санкции относно хигиената и безопасността на храните във вашите обекти"
Жените - какво ги издига и какво не
Наръчник "Прилежните жени работят, умните успяват"
Форум на Счетоводителя
Малкият счетоводител
Малкият фермер
Труд & осигуряване
Право & Бизнес & Данъци
Агро & Пари
За Резон Медия Груп

Успешна комуникация с проверяващите органи
превенция и защита срещу санкции

СЪЗДАВАНЕ:

Април 2017 г. излиза първи брой на специализираното издание „Успешна комуникация с проверяващите органи”.

ЦЕЛИ:

Със списание „Успешна комуникация с проверяващите органи” Вашият бизнес успешно осъществява неизбежния, нормативно регламентиран контакт с всеки проверяващ орган – документална комуникация, проверки, ревизии и защита.

Ц елта на издание „Успешна комуникация с проверяващите органи” е да разглежда редовно:

специфичните нормативни изисквания към различните видове стопански дейности и техния контрол – по съответното законодателство и в обсега на кои органи на контрол са;

контролните органи, които следят за спазването на законовите изисквания от страна на бизнеса – как действат те;

регулярните нормативни задължения на стопанските субекти да подават необходимата изискуема отчетна информация към контролиращите го органи – по периоди, срокове и форма;

конкретни процедури и срокове за спазване на тези задължения и промените в тях;

важни указания на институции, които трябва се приложат и спазят от бизнеса;

конкретни примери на извършени проверки и ревизии и изхода от тях;

издаване, обжалване, оспорване и отмяна на различните видове административни актове;

принудително изпълнение на публични вземания и защита.

ТИРАЖ:

Стартовият тираж на „Успешна комуникация с проверяващите органи” е 2000 броя.

ПЕРИОДИЧНОСТ:

„Успешна комуникация с проверяващите органи” излиза 6 пъти годишно (през месец), като Ви дава в ръцете точната практическа информация как да изпълните задълженията си като субекти на стопанска дейност, да спазите нормативните изисквания, за да не се стигне до санкции, и да защитите правата си.

АБОНАТИ:

Абонати на "Успешна комуникация с проверяващите органи" са:

Управители
Директори
Съдружници в търговски дружества
Мениджъри на всички нива
Началници на отдели
Счетоводители
Юристи
Финансисти

ЗА КОНТАКТИ:

Редакция:
София 1000, бул. Васил Левски 83, ап.2

Ръководител на проекта:
Весела Ирманова
Тел.: +359 (2) 921 69 55;
Факс: +359 (2) 986 19 17

Художник:
Мая Величкова

> Поръчка през интернет

Централен офис: тел.:   +359 2 9699-191
copyright 2003
Резон Медия Груп
София 1000, ул. Карнеги 11А | карта факс: +359 2 9699-190