HАЧАЛО

Начало
CD Продукти
Печатни Издания
Наръчник "Защита на личните данни - мисия възможна"
Наръчник "Новите правила за приспадане на данъчен кредит"
Наръчник "Трудови продецури и съвети в помощ на работодателя"
Успешна комуникация с проверяващите органи
ДАНЪК УИКЕНД - защита от грешки и санкции
Самоучител "10 СТЪПКИ ЗА НАПИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УСПЕШЕН ЕВРОПРОЕКТ"
Наръчник "ПРАВИЛНИТЕ РЕШЕНИЯ на 120 казуса пред работодателя"
Наръчник "Счетоводство и финанси за мениджъри"
Моят УСПЕШЕН европроект
Наръчник "Новото счетоводно законодателство"
Наръчник за бизнес без санкции ЗА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ
Наръчник "Защита правата на работодателя"
Наръчник "Тихи хора - силно въздействие"
Наръчник "Данъчните облекчения в България"
Наръчник "Защита от счетоводни грешки"
Наръчник "Превенция на грешки при договаряне"
Наръчник "Защита от санкции при проверки и ревизии от НАП"
Наръчник "Защита от грешки и санкции при контакти с проверяващите органи"
Наръчник "Защита от санкции при проверка от Инспекцията по труда"
Наръчник "Защита от санкции относно хигиената и безопасността на храните във вашите обекти"
Жените - какво ги издига и какво не
Наръчник "Прилежните жени работят, умните успяват"
Форум на Счетоводителя
Малкият счетоводител
Малкият фермер
Труд & осигуряване
Право & Бизнес
& Данъци
Агро & Пари
За Резон Медия Груп

СЪЗДАВАНЕ:

Март 2016 г. излиза първи брой на практическото издание „Моят УСПЕШЕН европроект”.

ЦЕЛИ:

Целта на издание „Моят УСПЕШЕН европроект” е:

Да подпомогне всички, на които предстои създаване и реализация на проект, финансиран по Оперативни програми 2014-2020 на Европейския съюз. Списанието представя както конкретни аспекти, препоръки и модели, свързани с практическото прилагане на нормативната база и насоките за кандидатстване по определени процедури и мeрки, така и управленски, икономически, данъчни и счетоводни аспекти, отнасящи се до създаването и успешното реализиране на европроектите.

ТИРАЖ:

Стартовият тираж на „Моят УСПЕШЕН европроект” е 1200 броя.

ПЕРИОДИЧНОСТ:

„Моят УСПЕШЕН европроект” излиза веднъж на два месеца, отразявайки практически аспекти от разработването на европроекти.

АБОНАТИ:

Абонати на „Моят УСПЕШЕН европроект” са:

всички потенциални бенефициенти по Оперативни програми 2014-2020 на Европейския съюз

ЗА КОНТАКТИ:

Редакция:
София 1000, бул. Васил Левски 83, ап. 2

Ръководител на проекта:

Мая Величкова
Тел.: +359 (2) 921 69 58;
Факс: +359 (2) 986 19 17;

> Поръчка през интернет
 

Централен офис: тел.:   +359 2 9699-191
copyright 2003
Резон Медия Груп
София 1000, ул. Карнеги 11А | карта факс: +359 2 9699-190