HАЧАЛО


Начало
CD Продукти
CD Труд и осигуряване плюс
CD на Счетоводителя
CD Фактуриране
Печатни Издания
За Резон Медия Груп
CD справочниците на Резон Медия Груп са създадени, за да обслужват
потребността от навременна и актуална професионална информация на широк кръг специалисти.

CD справочниците са с практическа насоченост и са структурирани по начин, осигуряващ бързото и лесно откриване на приложимата правна норма, необходимото указание, съдебно решение, формуляр или примерен образец.

CD справочниците се създават от колектив от над 50 високо квалифицирани специалисти – счетоводители, икономисти и юристи, които обобщават, анализират и пресъздават по достъпен начин всяка информация, необходима в работното ежедневие на многобройните ни клиенти.

CD справочниците се разработват от екип български и чужди програмисти и софтуерни специалисти, които гарантират безпроблемната употреба на продуктите без инсталация или каквито и да било усложнения.

CD справочниците се предоставят за безплатно триседмично запознаване, което осигурява на клиентите ни възможността да се уверят в качествата им, преди да ги закупят.

Централен офис: тел.:   +359 2 9699-191
copyright 2003
Резон Медия Груп
София 1000, ул. Карнеги 11А | карта факс: +359 2 9699-190