CD Фактуриране

CD Фактуриране

CD Фактуриране

CD „Фактуриране“ 5.0

Не е СУПТО, а единствено средство за писане на фактури –
вместо на ръка, посредством компютър!!!

 • Съобразно актуалните изисквания на ЗДДС, ППЗДДС и ЗСч.;
 • Издаване на фактура/проформа фактура с вариант на английски език;
 • Изпращане на фактури, известия и протоколи по електронна поща;
 • Работа с до 10 фирми – издатели на документи;
 • МРЕЖОВА УПОТРЕБА;
 • за фирмите и физическите лица, които искат да направят процеса по издаването и управлението на фактури ПО-БЪРЗ, ПО-УДОБЕН и ПО-ЛЕСЕН

Програмата издава:

 • Проформа фактура с вариант на английски език
 • Фактура с вариант на английски език
 • Данъчно дебитно и данъчно кредитно известие
 • Протокол за анулиране на документи по чл. 116, ал. 4 от ЗДДС
 • Протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС

Предимства на Вашата собствена програма за фактуриране:

 • Намалява времето за писане на фактури, проформа фактури и протоколи и Ви улеснява при попълване съдържанието им;
 • Позволява издаване на фактури и проформа фактури с вариант на английски език;
 • Подава автоматично поредния номер и дата на документите, попълва автоматично данните на клиента/ контрагента, когато са въведени в базата данни с клиенти;
 • Позволява копиране на фактури и проформа фактури под нов номер и дата, когато съдържанието им не се променя;
 • Работи с до 10 фирми-издатели на фактури;
 • Работи с фирми, които са или не са регистрирани по ЗДДС;
 • Позволява произволни ставки за ДДС, основание за неначисляване на ДДС или нулева ставка;
 • Позволява търговска отстъпка (ТО) за стойността на цялата фактура;
 • Дава възможност за промени в изгледа на документа и въвеждане на собствено лого, което да се отпечатва на фактурата;
 • Съхранява издадените фактури и документи към тях;
 • Създава база данни от клиенти/ контрагенти и стоки;
 • Архивира и възстановява базата данни от архив;
 • Прави справки за определен клиент и/или период с възможност за експорт на справката към Excel;
 • Изпраща създадени документи по e-mail;
 • Работи в ЛОКАЛНА КОМПЮТЪРНА МРЕЖА с достъп от всички компютри в мрежата, на които е инсталирана програмата, до базата данни с фактури и документи;
 • Работи със суми до 10 млн. лева. Програмата работи и с други валути освен лев, които Вие сами въвеждате;

Бъдете прецизни и конкурентоспособни!

 • Спестете излишните разходи по отпечатването на кочани с фактури!
 • Фактурирайте бързо!
 • Работете в мрежа едновременно от няколко компютъра!
 • Изпращайте документите директно и бързо по e-mail!
 • Забравете писането на ръка!
 • Избегнете пресмятането на ДДС, отстъпка и крайна сума!
 • Освободете се от ръчните справки!

Издавайте фактури БЪРЗО, УДОБНО И ЛЕСНО със CD „Фактуриране“ 5.0

CD „Фактуриране“ 5.0 се предлага само за директна продажба чрез поръчка по:

факс: 02/96 99 190
телефон: 02/96 99 19102
е-mail:   rmg@bulinfo.net,  rmg@rezon.bg
интернет:  www.rezon.bg
пощата или на място – гр. София – 1000, ул. „Карнеги“ № 11а, „Лектор България“ ЕООД

Поръчката следва да съдържа данни за издаване на фактура.

Заплатете сумата от 96,60 лв.* директно на куриера с НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ и получете оригинална фактура.
Или като изберете един от следните начини:

 • С банков превод по сметка на „Лектор България” ЕООД:
  BIC на ПИБ АД: FINVBGSF
  IBAN: BG18 FINV 9150 10BG N06X LX
  IBAN (ДДС): BG56 FINV 9150 90BG N06X VQ
 • С пощенски запис на адреса на управление на „Лектор България“ ЕООД:
  гр. София, 1000, ул. Карнеги 11А
  получател: Росен Александров Петков
 • В брой на адреса на управление на „Лектор България“ ЕООД:
  Оригинална данъчна фактура ще получите в срок от 5 дни от Вашия превод или получаването на пощенския Ви запис.
  * Цената е крайна (с вкл. ДДС и такса обработка и доставка)
  При съществени нормативни промени, а така също и при обогатяване възможностите на програмата „Лектор България“ ЕООД се задължава да изпрати на абоната нова актуална версия, съобразена с нормативните изисквания, на преференциална цена – с 30% отстъпка от цената на основната версия.