Трудовоправен наръчник на работодателя

Трудовоправен наръчник на работодателя (Отношения с персонала от назначаването до уволнението) Формат: Електронно издание В електронния „Трудовоправен наръчник на работодателя“ ще намерите полезни разяснения, примери и съвети, които ще ви дадат…

Е-Наръчник „Правилно осчетоводяване на трудни стопански операции“

Е-Наръчник „Правилно осчетоводяване на трудни стопански операции“ Формат: Електронно издание От януари 2024 г. Познаването на счетоводните стандарти е ключов момент към честното и вярно представяне във финансовите отчети, но…

Е-Наръчник „Годишно приключване без пропуски и грешки“

Е-Наръчник „Годишно приключване без пропуски и грешки“ Формат: Електронно издание За да минете с лекота през предизвикателството на годишното данъчно и счетоводно приключване Ви предлагаме Е-Наръчник „Годишно приключване без пропуски…

Е-Наръчник „Осигурителни решения в казуси“

Е-Наръчник „Осигурителни решения в казуси“ Формат: Електронно издание ОКТОМВРИ 2023 ГОТОВИ РЕШЕНИЯ: за често срещните в практиката казуси и за по-специфичните и трудни за решаване въпроси. От данъците и осигуровките…

Е-Наръчник „Управление и отчетност на касовата наличност на фирмата“

Е-Наръчник „Управление и отчетност на касовата наличност на фирмата“ Формат: Електронно издание Как ще се декларира касовата наличност пред НАП? С последните промени в Закона за данъка върху добавена стойност…

Е-Наръчник „Защита от санкции при проверки и ревизии от НАП“

Е-Наръчник „Защита от санкции при проверки и ревизии от НАП“ Формат: Електронно издание Ново актуализирано и допълнено електронно издание с включени последните промени в данъчното законодателство, касаещи отношенията на данъкоплатеца…

E-Наръчник „Правилните решения на 130 казуса пред счетоводителя“ 

E-Наръчник „Правилните решения на 130 казуса пред счетоводителя“ Формат: Електронно издание 130 РЕШЕНИЯ НА ЕДНА РЪКА РАЗСТОЯНИЕ… Защото зад всеки успешен бизнес стои един добър счетоводител Наръчник „Правилните решения на…

Е-Наръчник „Правилните решения на 120 казуса пред работодателя“

Е-НАРЪЧНИК „Правилните решения на 120 казуса пред работодателя“ Формат: Електронно издание Онагледява многообразието и сложността на проблемите в трудовото право, които често се оказват предизвикателства пред практиката. Изданието не е…

E-Наръчник „101 спорни казуса по ДДС“

E-Наръчник „101 спорни казуса по ДДС“ Формат: Електронно издание В 250 страници E-Наръчникът дава готови решения както на често срещани, така и на „по-заплетени“ казуси от ДДС проблематиката, която е…

Е-Наръчник „Защита правата на работодателя от назначението до уволнението“

Е-Наръчник „Защита правата на работодателя от назначението до уволнението“ Формат: Електронно издание В Е-Наръчник „Защита правата на работодателя от назначението до уволнението“ (трето актуализирано към април 2023 г. издание) ще…

Е-Наръчник „Колко е лесно земеделските стопани да получат безвъзмездно финансиране“

Е-Наръчник „Колко е лесно земеделските стопани да получат безвъзмездно финансиране“ по Европрограми и Плана за възстановяване и устойчивост Формат: Електронно издание Как да се възползваме от НОВИТЕ ПАРИ за периода…

E-Наръчник „Данъчните облекчения в България“

E-Наръчник „Данъчните облекчения в България“ Формат: Електронно издание Знаете ли, че по изчисления на Института за пазарна икономика данъчните облекчения, заложени в българските данъчни закони, водят до загуби за бюджета,…

Е-Наръчник „Работодателят – неуязвим във всяка ситуация“

Е-Наръчник „Работодателят – неуязвим във всяка ситуация“ (трудови процедури, примери и съвети) Формат: Електронно издание Всеки работодател почти ежедневно е изправен пред предизвикателството законосъобразно да спази някоя трудова процедура, а…

Е-Наръчник „Тънкости и уловки при сключване и прекратяване на трудов договор“

Е-Наръчник „Тънкости и уловки при сключване и прекратяване на трудов договор“ Формат: Електронно издание Е-Наръчник „Тънкости и уловки при сключване и прекратяване на трудов договор“ (издание януари 2023 г.) е…

E-Наръчник „Всички документи, ако при вас дойде проверка“

E-Наръчник „Всички документи, ако при вас дойде проверка“ Формат: Електронно издание Проверяват ви контролни държавни органи. Част от контрола е документалната проверка. На помощ идва вашият експертен електронен наръчник без…

Е-Наръчник „Продавай онлайн без проблеми с контролните органи“

Е-Наръчник „Продавай онлайн без проблеми с контролните органи“ Формат: Електронно издание Настоящият наръчник е пътеводител в областта на данъчното третиране на дейността на електронните магазини. Разглежда същността на „електронния магазин“…

Е-Наръчник „Защита от санкции при проверка от Инспекцията по труда“

Е-Наръчник „Защита от санкции при проверка от Инспекцията по труда“ Формат: Електронно издание За някои нарушения на трудовото законодателство глобата започва от 100 лв., но за други достига до 30…

Наръчник „Ваучерите за храна през 2022 година”/Е-Наръчник „Ваучерите за храна през 2022 година”

Наръчник „Ваучерите за храна през 2022 година”/Е-Наръчник „Ваучерите за храна през 2022 година” Формат: Печатно издание/Електронно издание Как да спестим от данъци и да увеличим доходите на служителите и през…

Наръчник „Дисциплинарна и имуществена отговорност – процедури в помощ на работодателите“ / E-Наръчник „Дисциплинарна и имуществена отговорност – процедури в помощ на работодателите“

Наръчник „Дисциплинарна и имуществена отговорност – процедури в помощ на работодателите“/E-Наръчник „Дисциплинарна и имуществена отговорност – процедури в помощ на работодателите“ Формат: Печатно издание/Електронно издание Наръчник „Дисциплинарна и имуществена отговорност…

Наръчник „Помощи, обезщетения и облекчения за деца и ученици“

Наръчник „Помощи, обезщетения и облекчения за деца и ученици“ В Наръчника ще намерите всички теми, касаещи трудовите, осигурителни, социални и данъчни аспекти на майчинството:  ТРУДОВИ ПРАВА, СВЪРЗАНИ С МАЙЧИНСТВОТО –…

Наръчник „Правна отговорност на управителя“

Наръчник „Правна отговорност на управителя“ Юридически съветник За какво отговаря пред закона, когато заема позицията: управител/мениджър/изпълнителен директор (СЕО); прокурист; търговски пълномощник/търговски представител; едноличен собственик на капитала; управител – юридическо лице;…

Наръчник „Регулациите и контролът върху бизнеса“

Наръчник „Регулациите и контролът върху бизнеса“ Избягване на пропуски и грешки. Защита от санкции при среща с проверяващите органи Вие сте собственик на бизнес, управител, ръководител. Вашият бизнес функционира в…

Наръчник „Защита от санкции относно хигиената и безопасността на храните във вашите обекти“

Наръчник „Защита от санкции относно хигиената и безопасността на храните във вашите обекти“ по новия Закон за храните и новия Закон за управление на агрохранителната верига юни 2020 г. Вие…

Наръчник „Защита от счетоводни грешки“

Наръчник „Защита от счетоводни грешки“ Умният се учи от грешките си, мъдрият не ги допуска! Професионалните грешки рефлектират на бизнеса, на авторитета Ви и се санкционират административно! Защо да си…

Наръчник „Електронно възлагане на обществени поръчки“

Наръчник „Електронно възлагане на обществени поръчки“ За да запознаем както възложителите, така и изпълнителите със значителните помени в нормативната уредба в областта и с работата с новата електронна платформа за…

Е-Наръчник „Ефективно взаимодействие управител – счетоводител“

Е-Наръчник „Ефективно взаимодействие управител – счетоводител“ Формат: Електронно издание Доброто познаване на правата и задълженията от страна на управителите и счетоводителите регламентирани в касаещите ги нормативни актове са в основата…

ДАНЪК УИКЕНД – защита от грешки и санкции

Наръчник „ДАНЪК УИКЕНД – защита от грешки и санкции“ Единственият на информационния пазар консултант за правилно определяне и начисляване на данък уикенд с целия необходим набор от експертен коментар, примери,…

Самоучител „10 стъпки за написване и управление на успешен европроект“

Самоучител „10 стъпки за написване и управление на успешен европроект“ Колко лесно може да бъде това… Безвъзмездни европейски пари се раздават буквално пред вратата Ви – защо да не опитате…

Е-Наръчник „Счетоводство и финанси за мениджъри“

Е-Наръчник „Счетоводство и финанси за мениджъри“ Самоучител в 8 лесни урока Формат: Електронно издание За да знаете под какво се подписвате! Управителите всекидневно взимат важни фирмени решения, като едни от…

Наръчник „Новото счетоводно законодателство“

Наръчник „Новото счетоводно законодателство“ Факт е най-очакваната от професионалистите промяна в законодателството – изцяло нов Закон за счетоводството, в сила от 01.01.2016 година. Бъдете „в крак” с новите правила и…

Наръчник „Превенция на грешки при договаряне“

Наръчник „Превенция на грешки при договаряне“ Преговаряте, договаряте се, уточнявате детайлите, подписвате договора и очаквате първите резултати, когато неочаквано другата страна не изпълни своята част от сделката? Като хора от…

Е-Наръчник „Прилежните жени работят, умните успяват“

Е-Наръчник „Прилежните жени работят, умните успяват“ Бестселър в Германия за две последователни години и настолна книга на десетки хиляди съвременни жени! Формат: Електронно издание „Прилежните жени работят, умните успяват“ ви…

Малкият счетоводител

Малкият счетоводител Всички малки деца имат големи мечти, а те са такива, за да могат да израснат в тях! Понякога грандиозни и велики, понякога простички и ясни, но винаги искрени…

Малкият фермер

Малкият фермер За децата нищо в природата не предизвиква удивление, защото… всичко е удивително! Да живее „на село” или да отиде за лятото при баба и дядо е удоволствие за…

Е-списание „Форум на Счетоводителя“

Е-списание „Форум на Счетоводителя“ Формат: Електронно издание СЪЗДАВАНЕ: 1 май 2004 година излиза брой 1 на специализираното издание „Форум на счетоводителя“. On-Line Архив Целите на „Форум на счетоводителя“ са: Да…

Е-списание „Труд & осигуряване“

Е-списание „Труд & осигуряване“ Формат: Електронно издание Защо да изберете „Труд & осигуряване”? Защото: пести Вашето време – от 36 стр. всеки месец се информирате как да прилагате последните нормативни…

Е-списание „Право & Бизнес & Данъци“

Е-списание „Право & Бизнес & Данъци“ Формат: Електронно издание СЪЗДАВАНЕ:  Ноември 2011 г. излиза първи брой на специализираното издание „ПРАВО & БИЗНЕС & ДАНЪЦИ“. ЦЕЛИ: Списание „ПРАВО & БИЗНЕС & ДАНЪЦИ“,…

Е-списание „Агро & Пари“

Е-списание „Агро & Пари“ Последен брой от декември 2023 г. ФЕРМЕРСКИ ФОРУМ – отговор на вашите въпроси СЪЗДАВАНЕ: * Октомври 2011 г. излиза първи брой на специализираното издание „Агро &…