СD „Труд и осигуряване плюс“

СD „Труд и осигуряване плюс“ В СD „Труд и осигуряване плюс“ ще намерите: необходимата нормативна уредба на трудовите и осигурителните отношения; нужните трудови и осигурителни формуляри; практиката на НАП, НОИ…

CD на Счетоводителя

CD на Счетоводителя Компакт диск с професионална информация за Счетоводителя „CD на Счетоводителя“ Ви осигурява: Цялата необходима нормативна уредба Актуалните указания на институциите НАП, НОИ, МТСП и МФ Многобройни и…

CD Фактуриране

CD Фактуриране CD „Фактуриране“ 5.0 Съобразно актуалните изисквания на ЗДДС, ППЗДДС и ЗСч.; Издаване на фактура/проформа фактура с вариант на английски език; Изпращане на фактури, известия и протоколи по електронна…