СD Труд и осигуряване плюс

СD Труд и осигуряване плюс В СD „Труд и осигуряване плюс“ ще намерите: CDto.Rezon.Bg необходимата нормативна уредба на трудовите и осигурителните отношения; нужните трудови и осигурителни формуляри; практиката на НАП,…

CD на Счетоводителя

CD на Счетоводителя Компакт диск с професионална информация за Счетоводителя CDs.Rezon.Bg „CD на Счетоводителя“ Ви осигурява: Необходимата за работата на счетоводителя нормативна уредба. Най-важните указания на институциите НАП, НОИ, МТСП…

CD Фактуриране

CD Фактуриране CD „Фактуриране“ 5.0            Не е СУПТО, а единствено средство за писане на фактури – вместо на ръка, посредством компютър!!! Съобразно актуалните изисквания на ЗДДС, ППЗДДС и ЗСч.; Издаване…