HАЧАЛО

Начало
CD Продукти
Печатни Издания
Наръчник "Защита на личните данни - мисия възможна"
Наръчник "Новите правила за приспадане на данъчен кредит"
Наръчник "Трудови продецури и съвети в помощ на работодателя"
Успешна комуникация с проверяващите органи
ДАНЪК УИКЕНД - защита от грешки и санкции
Самоучител "10 СТЪПКИ ЗА НАПИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УСПЕШЕН ЕВРОПРОЕКТ"
Наръчник "ПРАВИЛНИТЕ РЕШЕНИЯ на 120 казуса пред работодателя"
Наръчник "Счетоводство и финанси за мениджъри"
Моят УСПЕШЕН европроект
Наръчник "Новото счетоводно законодателство"
Наръчник за бизнес без санкции ЗА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ
Наръчник "Защита правата на работодателя"
Наръчник "Тихи хора - силно въздействие"
Наръчник "Данъчните облекчения в България"
Наръчник "Защита от счетоводни грешки"
Наръчник "Превенция на грешки при договаряне"
Наръчник "Защита от санкции при проверки и ревизии от НАП"
Наръчник "Защита от грешки и санкции при контакти с проверяващите органи"
Наръчник "Защита от санкции при проверка от Инспекцията по труда"
Наръчник "Защита от санкции относно хигиената и безопасността на храните във вашите обекти"
Жените - какво ги издига и какво не
Наръчник "Прилежните жени работят, умните успяват"
Форум на Счетоводителя
Малкият счетоводител
Малкият фермер
Труд & осигуряване
Право & Бизнес & Данъци
Агро & Пари
За Резон Медия Груп

СЪЗДАВАНЕ:

Октомври 2011 г. излиза първи брой на специализираното издание "Агро & Пари".

ЦЕЛИ:

Списание "Агро & Пари" отговаря на въпроси на читателите и информира:

за всички предстоящи промени в законите и наредбите, касаещи българското земеделие, горския сектор и балансираното териториално развитие на селските райони;
за възможностите да се развият дейности, създаващи доходи извън земеделието, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР);
за това как ще се въведе "зелен" елемент в директните плащания;
за изграждане на биологично земеделско стопанство и защита на традиционните български селскостопански производства;
за предстоящи дебати, мнения, решения на политиката за земеделие и развитие на селските райони за следващия програмен период 2014 - 2020 г.
други полезни анализи, коментари и теми.

ТИРАЖ:

Стартовият тираж на "Агро & Пари" е 2000 броя.

ПЕРИОДИЧНОСТ:

"Агро & Пари" излиза веднъж месечно, като информира за промени в националното и европейското законодателство, касаещи българското земеделие; за практики от опита на старите страни членки; за възможните схеми за държавни помощи, които предоставя европейското законодателство.

АБОНАТИ:

Абонати на "Агро & Пари" са:

Фермери;
Преработватели и вносители на земеделска продукция;
Собственици и ползватели на земи и гори;
Микропредприятия;
Едри стопанства;
Сдружения;
Консултанти;
Местните и регионални власти и техните организации;

ЗА КОНТАКТИ:

Редакция:
София 1000, бул. Васил Левски 83, ап. 2

Ръководител на проекта:
Веселка Ирманова
Тел.: +359 (2) 921 69 55;
Факс: +359 (2) 986 19 17

> Поръчка през интернет
 

Централен офис: тел.:   +359 2 9699-191
copyright 2003
Резон Медия Груп
София 1000, ул. Карнеги 11А | карта факс: +359 2 9699-190