Начало
CD Продукти
Печатни Издания
За Резон Медия Груп


Резон Медия Груп е основана през 2004 г. от швейцарското издателство RADIKA VERLAG със 100% участие в капитала.РЕЗОН-България ЕООД,
гр. София,
ул “Карнеги”№11А,
ЕИК:131041576,
Ид.№ по ЗДДС: BG131041576

тел: +359-2-9699191
e-mail: rmg@bulinfo.net

Удостоверение №30004/14.04.2006 г. за регистрация за извършване на дейност за възпроизвеждане на обекти на авторското право и сродните му права върху оптични дискове и други носители без запис, издадено от Министрество на културата.

Сертификати
"Резон-България" ЕООД получи сертификат ISO 27001:2005 за съответствие със сертификационните изисквания на системата за управление на сигурността на информацията.
Сертификацията обхваща основната дейност на фирмата – издаване на печатни и електронни издания.
Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013

Централен офис: тел.:   +359 2 9699-191
copyright 2003
Резон Медия Груп
София 1000, ул. Карнеги 11А | карта факс: +359 2 9699-190