Форум на Счетоводителя

Форум на Счетоводителя

Форум на Счетоводителя

СЪЗДАВАНЕ:

 • 1 май 2004 година излиза брой 1
  на специализираното издание
  „Форум на счетоводителя“.

 

 

 

On-Line Архив

ЦЕЛ:

Целите на „Форум на счетоводителя „ са:

 • Да води активна дискусия по най-актуалните и важни теми от данъчното право и счетоводството
 • Да формира съвременен, задълбочен и рационален начин на мислене по данъчните проблеми
 • Да даде отговор на стотиците въпроси, поставени в Интернет Форум на счетоводителя

ТИРАЖ:

Стартовият тираж
на „Форум на счетоводителя“
е 5000 броя.

ПЕРИОДИЧНОСТ:

„Форум на счетоводителя“ излиза
веднъж месечно, отразявайки
най-актуалните промени в българското законодателство

АБОНАТИ:

Абонати на „Форум на счетоводителя“ са:

 • Счетоводители
 • Данъчни служители
 • Одитори
 • Данъчни консултанти
 • Данъчни юристи
 • Финансови мениджъри

ПАРТНЬОРИ:

Основен партньор на
„Форум на счетоводителя“
е електронното издание
„CD на Счетоводителя“.

Това сътрудничество гарантира:

 • Актуалност на поставените въпроси
 • Коректност на предоставената информация

ЗА КОНТАКТИ:

Редакция: София 1000, ул. Карнеги 11А
Александра Георгиева
Тел.: +359 (2) 96 99 138

Как можете да се абонирате за сп. „Форум на счетоводителя“?

Списание „Форум на счетоводителя“ излиза 12 пъти годишно, като абонаментът не е обвързан с календарната година. Можете да поръчате един брой (цена: 19,80 лв. с ДДС и такса доставка) или абонамент за 12 броя (цена: 237,60 лв. с ДДС и такса доставка), които се доставят с куриер заедно с оригинална фактура за стойността спрямо избрания вариант. Цената на продукта се заплаща директно на куриера.

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:

по пощата: София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.: 02/ 9699 191, 02/9699 192
на факс.: 02/ 9699 190
на е-mail: rmg@bulinfo.net

Още продукти
Малкият счетоводител Всички малки деца имат големи мечти, а те…