Форум на Счетоводителя

Форум на Счетоводителя

Форум на Счетоводителя

СЪЗДАВАНЕ:

 • 1 май 2004 година излиза брой 1
  на специализираното издание
  „Форум на счетоводителя „.

 

ЦЕЛ:

Целите на „Форум на счетоводителя „ са:

 • Да води активна дискусия по най-актуалните и важни теми от данъчното право и счетоводството
 • Да формира съвременен, задълбочен и рационален начин на мислене по данъчните проблеми
 • Да даде отговор на стотиците въпроси, поставени в Интернет Форум на счетоводителя

On-Line Архив

ТИРАЖ:

Стартовият тираж
на „Форум на счетоводителя“
е 5000 броя.

ПЕРИОДИЧНОСТ:

„Форум на счетоводителя“ излиза
веднъж месечно, отразявайки
най-актуалните промени в българското законодателство

АБОНАТИ:

Абонати на „Форум на счетоводителя“ са:

 • Счетоводители
 • Данъчни служители
 • Одитори
 • Данъчни консултанти
 • Данъчни юристи
 • Финансови мениджъри

ПАРТНЬОРИ:

Основен партньор на
„Форум на счетоводителя“
е електронното издание
„CD на Счетоводителя“.

Това сътрудничество гарантира:

 • Актуалност на поставените въпроси
 • Коректност на предоставената информация

ЗА КОНТАКТИ:

 • Редакция:
  София 1000, бул. Васил Левски 83, ап.2
 • Главен редактор:
  Александра Георгиева
  Тел.: +359 (2) 921 69 69;
  Факс: +359 (2) 986 19 17

> Поръчка през интернет

Още продукти
Малкият счетоводител Всички малки деца имат големи мечти, а те…