Успешна комуникация с проверяващите органи

Успешна комуникация с проверяващите органи

Наръчник „Успешна комуникация с проверяващите органи“

Превенция и защита срещу санкции

СЪЗДАВАНЕ:

 • Април 2017 г. излиза първи брой на специализираното издание „Успешна комуникация с проверяващите органи”.

ЦЕЛИ:

Със списание „Успешна комуникация с проверяващите органи” Вашият бизнес успешно осъществява неизбежния, нормативно регламентиран контакт с всеки проверяващ орган – документална комуникация, проверки, ревизии и защита.

Архив на всички броеве на изданието в PDF формат

Целта на издание „Успешна комуникация с проверяващите органи” е да разглежда редовно:

 • специфичните нормативни изисквания към различните видове стопански дейности и техния контрол – по съответното законодателство и в обсега на кои органи на контрол са;
 • контролните органи, които следят за спазването на законовите изисквания от страна на бизнеса – как действат те;
 • регулярните нормативни задължения на стопанските субекти да подават необходимата изискуема отчетна информация към контролиращите го органи – по периоди, срокове и форма;
 • конкретни процедури и срокове за спазване на тези задължения и промените в тях;
 • важни указания на институции, които трябва се приложат и спазят от бизнеса;
 • конкретни примери на извършени проверки и ревизии и изхода от тях;
 • издаване, обжалване, оспорване и отмяна на различните видове административни актове;
 • принудително изпълнение на публични вземания и защита.

ТИРАЖ:

Стартовият тираж на „Успешна комуникация с проверяващите органи” е 2000 броя.

ПЕРИОДИЧНОСТ:

„Успешна комуникация с проверяващите органи” излиза 6 пъти годишно (през месец), като Ви дава в ръцете точната практическа информация как да изпълните задълженията си като субекти на стопанска дейност, да спазите нормативните изисквания, за да не се стигне до санкции, и да защитите правата си.

АБОНАТИ:

Абонати на „Успешна комуникация с проверяващите органи“ са:

 • Управители
 • Директори
 • Съдружници в търговски дружества
 • Мениджъри на всички нива
 • Началници на отдели
 • Счетоводители
 • Юристи
 • Финансисти

ЗА КОНТАКТИ:

 • Редакция:
  София 1000, бул. Васил Левски 83, ап. 2
 • Ръководител на проекта:
  Веселка Ирманова
  Тел.: +359 (2) 921 69 55;
  Факс: +359 (2) 986 19 17
 • Художник:
  Мая Величкова

> Поръчка през интернет

Още продукти
Наръчник "ДАНЪК УИКЕНД - защита от грешки и санкции" Единственият…