Право & Бизнес & Данъци

Право & Бизнес & Данъци

Право & Бизнес & Данъци

СЪЗДАВАНЕ:

Ноември 2011 г. излиза първи брой на специализираното издание „ПРАВО & БИЗНЕС & ДАНЪЦИ“.

ЦЕЛИ:

Списание „ПРАВО & БИЗНЕС & ДАНЪЦИ“, коментира актуалната законодателна рамка за бизнеса.

Целта на издание „ПРАВО & БИЗНЕС & ДАНЪЦИ“ е да предоставя:

 • експресни кратки коментари на нормативните промени през изминалия месец, важни за бизнеса;
 • обстойни коментари по важни законодателни промени, засягащи бизнеса в България;
 • анализи и прогнози в различните сфери на икономиката;
 • корпоративна практика;
 • данъчни и осигурителни въпроси и казуси;
 • трудовоправни, социални и обществени проблеми и тенденции;
 • правни проблеми и казуси

On-Line Архив

ТИРАЖ:

Стартовият тираж на „ПРАВО & БИЗНЕС & ДАНЪЦИ“ е 3000 броя.

ПЕРИОДИЧНОСТ:

„ПРАВО & БИЗНЕС & ДАНЪЦИ“ излиза веднъж месечно, отразявайки най-актуалните теми, формиращи правната рамка за бизнеса

АБОНАТИ:

Абонати на „ПРАВО & БИЗНЕС & ДАНЪЦИ“ са:

 • Управители
 • Директори
 • Мениджъри на всички нив
 • Съдружници в търговски дружества
 • Счетоводители
 • Юристи

ЗА КОНТАКТИ:

 • Редакция:
  София 1000, бул. Васил Левски 83, ап. 2
 • Ръководители на проекта:

Александра Георгиева
Тел.: +359 (2) 921 69 69;

Веселка Ирманова
Тел.: +359 (2) 921 69 55;

Факс: +359 (2) 986 19 17
Художник:
Мая Величкова

> Поръчка през интернет

 

Още продукти
Агро & Пари ФЕРМЕРСКИ ФОРУМ - отговор на вашите въпроси…