Наръчник „Защита от санкции при проверка от Инспекцията по труда“

Наръчник „Защита от санкции при проверка от Инспекцията по труда“

Наръчник „Защита от санкции при проверка от Инспекцията по труда“

За някои нарушения на трудовото законодателство глобата започва от 100 лв., но за други достига до 30 000 лв.!!!
За да не правите грешки, които да ви струват скъпо, поръчайте още днес петото преработено и допълнено издание на „Наръчник защита от санкции при проверка от Инспекцията по труда”.

Наръчникът дава знания както за правата и задълженията на работодателя, така и за тези на контролните органи при осъществяване на функциите им, вкл. за видовете принудителни административни мерки и административни наказания. Запознава работодателите и с условията за постигане на споразумение в административнонаказателното производство и реда за разсрочване на задължения по влезли в сила наказателни постановления.

Съдържание на наръчника

Страници от книгата

ОЩЕ ЗА ПРОДУКТА:

  • наръчникът съдържа 384 стр. експертен коментар;
  • към изданието е приложен компакт диск с над 200 формуляра, с които си гарантирате изрядност на изискуемите при проверка документи;
  • наръчникът и дискът се предлагат само в пакет, не се продават самостоятелно;
  • автори на продукта са:

ТЕОДОРА ДИЧЕВА – дългогодишен директор на дирекция „Трудови правоотношения и правно осигуряване” в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

и

ЛАРИСА ТОДОРОВА – държавен експерт в Министерство на труда и социалната политика

Как можете да закупите „Наръчник защита от санкции при проверка от Инспекцията по труда”?

Книгата се предлага за директно закупуване и се доставя с куриер и оригинална фактура за 69,30 лв. (с ДДС). Цената на продукта се заплаща директно на куриера.

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:

по пощата:   София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.:   02/ 9699 191, 02/9699 192
на факс.:   02/ 9699 190
на е-mail:   rmg@bulinfo.net

Още продукти
"Жените - какво ги издига и какво не" Втората книга…