Наръчник „Защита от санкции при проверки и ревизии от НАП“

Наръчник „Защита от санкции при проверки и ревизии от НАП“

Наръчник „Защита от санкции при проверки и ревизии от НАП“

Ново актуализирано и допълнено издание с включени измененията и допълненията в ДОПК, в сила от 01.01.2018 г.

Актуално към 1 януари 2018 г.
По статистически данни Националната агенция за приходите е спечелила 85% от обжалваните пред Върховния административен съд ревизионни актове и 89% от сумите, за които е бил спорът… В много от тези случаи обаче актовете са в резултат от неправомерни действия на органите на НАП или лесно е можело да бъдат отменени навреме заради процесуални нарушения!
За да не бъдете изцяло подчинена и зависима страна в отношенията с приходната агенция, доверете се на:

Наръчник „Защита от санкции при проверки и ревизии от НАП”

Съдържание на наръчника

Страници от книгата

Наръчникът Ви информира и подготвя не само за Вашите задължения, но и за правата, които да отстоявате в случай на проверки и ревизии от страна на НАП, при предприети действия по събиране или наложени административни санкции.

Продуктът може да промени ролята Ви на данъкоплатец, като Ви:

 • подготвя за Вашите полезни ходове при всяка възможна ситуация от взаимоотношенията Ви с приходната агенция;
 • дава пълната и подробна последователност от процесуални действия, които трябва да предприемете, за да защитите правата и интересите си;
 • информира за възможните правилни реакции от Ваша страна при принудително събиране или незаконосъобразни действия на органите по приходите;
 • солидарната отговорност по задълженията за данъци и/ или задължителни осигурителни вноски.

За да осигурим практическото изпълнение на описаните в книгата процесуални действия, в компакт диска сме приложили:

 • целия необходим набор от документи и образци на искания, заявления, жалби, молби и възражения, които да използвате според конкретната ситуация;
 • съдебни решения на административните съдилища и ВАС;
 • указания и становища на НАП, които да прилагате и използвате в посочени в наръчника конкретни практически ситуации.

ОЩЕ ЗА ПРОДУКТА:

 • наръчникът съдържа 346 страници експертен коментар, процедури и съвети и компакт диск с необходимите формуляри и примерни образци;
  книгата и дискът се предлагат само в пакет, не се продават самостоятелно;
 • автор на продукта е Биляна ГЕЦОВА е магистър по право от СУ „Климент Охридски“ и магистър по финанси от С.А. „Д.А. Ценов“ – гр. Свищов. Работила в Данъчната администрация последователно на длъжностите юрисконсулт в отдел „Събиране“ при териториална данъчна дирекция – гр. София, старши юрисконсулт в отдел „Обжалване“ при Главна данъчна дирекция, главен юрисконсулт в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ при Централно управление на НАП и началник на отдел „Обжалване“ при Териториална дирекция на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители“ – гр. София. Към момента е адвокат в Софийска адвокатска колегия. Автор е на публикации и лекции в областта на данъчното право и процес.

Как можете да закупите Наръчник „Защита от санкции при проверки и ревизии от НАП”?

Продуктът се предлага за директно закупуване и се доставя с куриер и оригинална фактура за 51,90 лв. (крайна цена с ДДС и такса доставка). Цената на продукта се заплаща директно на куриера.
Наръчникът и компакт дискът се предлагат само в пакет, не се продават самостоятелно.

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:

по пощата:   София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.:   02/ 9699 191, 02/9699 192
на факс.:   02/ 9699 190
на е-mail:   rmg@bulinfo.net

Още продукти
Наръчник "Защита от грешки и санкции при контакти с проверяващите…