Наръчник „Защита от санкции при проверки и ревизии от НАП“

Наръчник „Защита от санкции при проверки и ревизии от НАП“

Наръчник „Защита от санкции при проверки и ревизии от НАП“

Ново актуализирано и допълнено издание с включени измененията и допълненията в ДОПК, в сила от 01.01.2019 г.

Актуално към февруари 2019 г.
За да не бъдете изцяло подчинена и зависима страна в отношенията с приходната агенция, доверете се на:

Наръчник „Защита от санкции при проверки и ревизии от НАП”

Съдържание на наръчника

Страници от книгата

Наръчникът Ви информира и подготвя не само за Вашите задължения, но и за правата, които да отстоявате в случай на проверки и ревизии от страна на НАП, при предприети действия по събиране или наложени административни санкции.

Продуктът може да промени ролята Ви на данъкоплатец, като Ви предлага:

 • действията, които е необходимо да предприемете при ревизия от НАП;
 • правилното процесуално поведение и възможности за защита при проверки;
 • защита от глоби и имуществени санкции, наложени от органите на НАП
 • претендиране на вреди от незаконосъобразни актове на НАП;
 • солидарната отговорност за задълженията за данъци и/ или задължителни осигурителни вноски – по чл. 19 -21 от ДОПК
 • нова практика при защита на проверяваното лице при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с ВИСОК ФИСКАЛЕН РИСК;
 • как протича проверката и какви са санкциите при регистрирането и отчитането на доставките/ продажбите в търговски обекти по Наредба № Н-18 за касовите апарати и софтуера за управление на продажбите и процесуални действия за защита на проверяваното лице;
 • давностни срокове и други срокове – в какъв срок се образува ревизионното производство, в какъв срок трябва да се извърши ревизията, кога се счита начало на ревизията, кой е компетентен да я възложи, да я извърши, да издаде актове, протоколи, постановления;
 • най-вече Ви посочва при кои случаи данъчните грешат и как да се възползвате от това.

За да осигурим практическото изпълнение на описаните в книгата процесуални действия, в компакт диска сме приложили:

 • целия необходим набор от документи и образци на искания, заявления, жалби, молби и възражения, които да използвате според конкретната ситуация;
 • съдебни решения на административните съдилища, ВАС и Съда на ЕС;
 • указания и становища на НАП, които да прилагате и използвате в посочени в наръчника конкретни практически ситуации.

ОЩЕ ЗА ПРОДУКТА:

 • наръчникът съдържа 364 страници експертен коментар, процедури и съвети и компакт диск с необходимите формуляри и примерни образци;
 • книгата и дискът се предлагат само в пакет, не се продават самостоятелно;
 • автор на продукта е Биляна ГЕЦОВА е магистър по право от СУ „Климент Охридски“ и магистър по финанси от С.А. „Д.А. Ценов“ – гр. Свищов. Работила в Данъчната администрация последователно на длъжностите юрисконсулт в отдел „Събиране“ при териториална данъчна дирекция – гр. София, старши юрисконсулт в отдел „Обжалване“ при Главна данъчна дирекция, главен юрисконсулт в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ при Централно управление на НАП и началник на отдел „Обжалване“ при Териториална дирекция на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители“ – гр. София. Автор е на публикации и лекции в областта на данъчното право и процес.

Как можете да закупите Наръчник „Защита от санкции при проверки и ревизии от НАП”?

Продуктът се предлага за директно закупуване и се доставя с куриер и оригинална фактура за 60,00 лв. (крайна цена с ДДС и такса доставка). Цената на продукта се заплаща директно на куриера.
Наръчникът и компакт дискът се предлагат само в пакет, не се продават самостоятелно.

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:

по пощата:   София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.:   02/ 9699 191, 02/9699 192
на факс.:   02/ 9699 190
на е-mail:   rmg@bulinfo.net

Още продукти
Наръчник "Защита от грешки и санкции при контакти с проверяващите…