Наръчник „Регулациите и контролът върху бизнеса“

Наръчник „Регулациите и контролът върху бизнеса“

Наръчник „Регулациите и контролът върху бизнеса“

Избягване на пропуски и грешки.
Защита от санкции при среща с проверяващите органи

Вие сте собственик на бизнес, управител, ръководител.
Вашият бизнес функционира в широка законова регулационна рамка.
В България бизнесът трябва да внимава за всичко,
за да не влезе в нарушение и последващо наказание.

Вземете бързи и правилни решения за избягване на санкции, научете как да реагирате при действия на недобросъвестни проверяващи и да се възползвате, когато те грешат.

Съдържание на наръчника

Страници от книгата

С помощта на Наръчник „Регулациите и контролът върху бизнеса“:

 • действате превантивно и реагирате правилно и бързо при проблем;
 • избягвате пропуски и грешки в дейността си;
 • имате надеждна защита при контактите си с проверяващите органи.

 Книгата е силно практически ориентирана и на достъпен език Ви дава експертна информация за:

 • КОЙ КАК ПРОВЕРЯВА И КОНТРОЛИРА БИЗНЕСА. Кратък преглед на контролните институции.
 • КОНТРОЛЪТ В ИНВЕСТИЦИОННОТО СТРОИТЕЛСТВО – касаещ въвеждането в експлоатация на нови обекти и промяната в предназначението на вече изградени обекти с контролен орган ДНСК;
 • СПЕЦИФИЧНИ НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ при извършването на различните видове стопански дейности – Лицензионни режими, Регистрационни режими, Разрешения за реализиране или удостоверение за извършване на дадени сделки/дейности; Институтът на мълчаливото съгласие; Задължения по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Задължения по Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.); прилагането на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност ЗОАРАКСД като особен вид защита;
 • КОНТРОЛЪТ ВЪРХУ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ (НАЕМНИЯ ТРУД), който е в правомощията на НОИ и ГИТ. Тук са включени задълженията за съхраняване и подаване на данни от работодателя за наетите по трудов договор лица, трудови досиета, задълженията по КСО и ЗЗО, по ЗЗБУТ и цялостното спазване на трудовото законодателство;
 • КОНТРОЛ ВЪРХУ БИЗНЕСА В ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ – включва контрола по Закона за защита на потребителите (ЗЗП), по Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК); Под контрола на БАБХ по новия Закон за храните (ЗХ) и по новия Закон за управление на агрохранителната верига от 2020 г.;
 • НЯКОИ ДРУГИ ОТГОВОРНОСТИ на бизнеса – по отношение на пожарната безопасност; опазване на околната среда (ЗООС); Закона за водите (ЗВ); управление на отпадъците (ЗУО), задължителното застраховане; Персоналната отговорност на търговци, собственици и съдружници в търговски дружества;
 • ПОД КОНТРОЛА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ – задълженията и контрола по Закона за местните данъци и такси;
 • ДЕЙСТВИЯ ЗА ЗАЩИТА – съгласно последни законови промени в ЗАНН, АПК, ДОПК, ГПК, какъв е пътят до наказанието (цялото административнонаказателно производство) и как да не стигаме до него, но ако все пак стигнем – как да искаме издаването, как да оспорваме и обжалваме различните видове административни актове. Как да се защитим от органите по принудителното изпълнение и каква е погасителната давност на публичните вземания.

Как се регулира и контролира бизнесът сега?
ПРАВИЛАТА НА „ИГРАТА“ ВИНАГИ СЕ ПРОМЕНЯТ.
Но, когато проверяващите правят грешки или не тълкуват добре закона,
Вие можете да избегнете санкции и е важно
да не пропуснете тази възможност!

ОЩЕ ЗА ПРОДУКТА:

 • наръчникът съдържа 455 страници експертен коментар;
 • Автор и ръководител на авторски колектив – Георги Лазаров. Наръчник „Регулациите и контролът върху бизнеса“ е резултат от многогодишната консултантска дейност и натрупания опит на колектив от експерти с ръководител Георги Лазаров. При изготвянето му съставителят инж. Георги Лазаров се е опирал и на разработките на членовете на авторския колектив – инж. Катя Антонова, арх. Людмил Леонидов и юристите Красимира Атанасова и Виолета Темелкова-Петрова.

Как можете да закупите Наръчник „Регулациите и контролът върху бизнеса“?

Книгата се предлага за директно закупуване и се доставя с куриер и оригинална фактура за 65,35 лв. (с ДДС). Цената на продукта се заплаща директно на куриера.

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:

по пощата:   София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.:   02/ 9699 191, 02/9699 192
на факс.:   02/ 9699 190
на е-mail:   rmg@bulinfo.net, rmg@rezon.bg

 

Още продукти
Наръчник "Защита от санкции относно хигиената и безопасността на храните…