Наръчник „Защита от грешки и санкции при контакти с проверяващите органи“

Наръчник „Защита от грешки и санкции при контакти с проверяващите органи“

Наръчник „Защита от грешки и санкции при контакти с проверяващите органи“

Вие притежавате, управлявате или участвате в бизнес

Вашият бизнес функционира в обемна и все по-рестриктивна законова рамка

Вземете законови решения за избягване на санкции, как да реагирате при действия на недобросъвестни проверяващи и да се възползвате, когато те грешат.

Съдържание на наръчника

Страници от книгата

С помощта на „Наръчник Защита от грешки и санкции при контакти с проверяващите органи”:

 • действате превантивно и реагирате правилно и бързо при проблем;
 • предупредени сте за подводните камъни и изненади при контакт с проверяващите;
 • знаете си правата и докъде стигат техните правомощия.

Книгата е силно практически ориентирана и на достъпен език представя:

 • СУБЕКТИ И ОБЕКТИ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ в страната. Как се извършва промяна в предназначението на обектите, нормативните изисквания за легитимното функциониране на фирмите, представени са 14 проверяващи органа, които осъществяват контрол на бизнеса, с техните правомощия и задължения – сред които НАП, НОИ, ГИТ и др, включително общинските власти, под чийто контрол са местните данъци и строителството на местно ниво;
 • СПЕЦИФИЧНИТЕ НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ към извършването на различните видове стопански дейности. Разгледан е Законът за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, като особена форма за защита на бизнеса. Представени са подробно Лицензионни режими. Концесии и Регистрационни режими, контролът при извършване на нормативно дефиниран кръг от стопански сделки/действия и институтът на мълчаливото съгласие;
  ЗА КАКВО ДА ВНИМАВА БИЗНЕСЪТ – за какво се хващат контролиращите органи при проверките. Изложени са систематично, по нормативни актове, онези изисквания, чието неспазване води до санкции за бизнеса, като е посочено и докъде се простират правомощията на контролните органи.
 • ДЕЙСТВИЯ ЗА ЗАЩИТА – какъв е пътят до наказанието (цялото административнонаказателно производство) и как да не стигаме до него, но ако все пак стигнем – как да искаме издаването, как да оспорваме и обжалваме различните видове административни актове. Принудителното изпълнение и погасителната давност на публичните вземания.
  ПРАВИЛАТА НА „ИГРАТА“ ВИНАГИ СЕ ПРОМЕНЯТ. Но, когато проверяващите правят грешки или не тълкуват добре закона, Вие сте на ход и е важно да не го пропуснете!

ОЩЕ ЗА ПРОДУКТА:

 • наръчникът съдържа 446 страници експертен коментар;
 • Автор и ръководител на авторски колектив – Георги Лазаров. Наръчник „Защита от грешки и санкции при контакти с проверяващите органи“ е резултат от многогодишния практически синтезиран опит на колектив (Катя Антонова – специалист в областта на храните и туризма, Лиляна Панева – данъчен експерт, Красимира Атанасова – специалист в областта на трудовото право и осигуряването и Виолета Темелкова-Петрова – специалист в областта на административното право и междуфирмените отношения) с ръководител Георги Лазаров.

Как можете да закупите „Наръчник ЗАЩИТА ОТ ГРЕШКИ И САНКЦИИ ПРИ КОНТАКТИ С ПРОВЕРЯВАЩИТЕ ОРГАНИ”?

Книгата се предлага за директно закупуване и се доставя с куриер и оригинална фактура за 64,20 лв. (с ДДС). Цената на продукта се заплаща директно на куриера.


Поръчайте по най-удобния за Вас начин:

по пощата:   София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.:   02/ 9699 191, 02/9699 192
на факс.:   02/ 9699 190
на е-mail:   rmg@bulinfo.net

 

Още продукти
Наръчник "Защита от санкции при проверка от Инспекцията по труда"…