Наръчник „Защита от грешки и санкции при контакти с проверяващите органи“

Наръчник „Защита от грешки и санкции при контакти с проверяващите органи“

Наръчник „Защита от грешки и санкции при контакти с проверяващите органи“

Вие притежавате, управлявате или участвате в бизнес

Вашият бизнес функционира в обемна и рестриктивна законова рамка

 • Случвало ли Ви се е да Ви проверяват и ревизират?
 • Знаете ли правилата на „играта” с контролиращите и санкциониращи органи?
 • Кои са изискванията, чието неспазване води до санкции за бизнеса?

Съдържание на наръчника

Страници от книгата

С помощта на „Наръчник Защита от грешки и санкции при контакти с проверяващите органи”:

 • действате превантивно и реагирате правилно и бързо при проблем;
 • предупредени сте за подводните камъни и изненади при контакт с проверяващите;
 • знаете си правата и докъде стигат техните правомощия.

Книгата е силно практически ориентирана и на достъпен език представя:

 • СУБЕКТИ и ОБЕКТИ на стопанска дейност –тяхната легитимация (фирми/юр. лица); изискванията към тях; кратко представяне на действащите у нас институции, които осъществяват контролни функции по отношение на бизнеса, с техните правомощия и задължения;
 • СПЕЦИФИЧНИ НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ към извършването на различните видове стопански дейности – лицензионни, регистрационни режими; Контрол при извършване на нормативно дефиниран кръг от стопански сделки/действия и форми на защита;
 • ЗА КАКВО ДА ВНИМАВА БИЗНЕСЪТ – за какво се хващат контролиращите органи при проверките или кои са изискванията, чието неспазване води до санкции за бизнеса;
 • ДЕЙСТВИЯ ЗА ЗАЩИТА – какъв е пътят до наказанието (цялото административнонаказателно производство) и как да не стигаме до него, но ако все пак стигнем – издаване, обжалване, оспорване и отмяна на различните видове Административни актове – актове за установяване на административни нарушения (АУАН) и издаване на наказателни постановления.И още: Принудително изпълнение и погасителната давност на публичните вземания.

ОЩЕ ЗА ПРОДУКТА:

 • наръчникът съдържа 446 страници експертен коментар;
 • Автор и ръководител на авторски колектив – Георги Лазаров. Наръчник „Защита от грешки и санкции при контакти с проверяващите органи“ е резултат от многогодишния практически синтезиран опит на колектив (Катя Антонова – специалист в областта на храните и туризма, Лиляна Панева – данъчен експерт, Красимира Атанасова – специалист в областта на трудовото право и осигуряването и Виолета Темелкова-Петрова – специалист в областта на административното право и междуфирмените отношения) с ръководител Георги Лазаров.

Как можете да закупите „Наръчник ЗАЩИТА ОТ ГРЕШКИ И САНКЦИИ ПРИ КОНТАКТИ С ПРОВЕРЯВАЩИТЕ ОРГАНИ”?

Книгата се предлага за директно закупуване и се доставя с куриер и оригинална фактура за 53,70 лв. (с ДДС). Цената на продукта се заплаща директно на куриера.

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:

по пощата:   София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.:   02/ 9699 191, 02/9699 192
на факс.:   02/ 9699 190
на е-mail:   rmg@bulinfo.net

Още продукти
Наръчник "Защита от санкции при проверка от Инспекцията по труда"…