Наръчник „Електронно възлагане на обществени поръчки“

Наръчник „Електронно възлагане на обществени поръчки“

Наръчник „Електронно възлагане на обществени поръчки“

За да запознаем както възложителите, така и изпълнителите със значителните помени в нормативната уредба в областта и с работата с новата електронна платформа за работа с обществените поръчки, създадохме

Наръчник „Електронно възлагане на обществени поръчки“

В сила от 01.11.2019 г. обществените поръчки се „дематериализират“ и ще се възлагат единствено чрез електронната платформа Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

В настоящото издание са разгледани измененията в Закона за обществените поръчки и в правилника по прилагането му, които влизат в сила от 1.03.2019 г., респективно от 1.11.2019 г., което цели да подпомогне както възложителите, така и кандидатите, и участниците в по-доброто и ефективно разбиране и прилагане на новите нормативни изисквания.

Специално внимание в наръчника е отделено на цялостния процес на електронизация на обществени поръчки и отделните модули за работа на системата ЦАИС ЕОП, както и на механизма на криптиране и декриптиране на офертите с включени практически казуси.

 

Съдържание на наръчника

Страници от книгата

ОЩЕ ЗА ПРОДУКТА:

  • наръчникът съдържа 264 страници;
  • автор e Милена Кирилова, юрисконсулт в адвокатска кантора, където предоставя специализирана правна помощ по данъчни дела и казуси по Закона за обществените поръчки;
  • с подробното съдържание и страници от наръчника можете да се запознаете от линковете под картинката на наръчника.

Как можете да закупите „Наръчник Електронно възлагане на обществени поръчки”?

Книгата се предлага за директно закупуване и се доставя с куриер и оригинална фактура за 78,00лв. (с ДДС). Цената на продукта се заплаща директно на куриера.

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:
по пощата: София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.: 02/ 9699 191, 02/9699 192
на факс.:  02/ 9699 190
на е-mail:  rmg@bulinfo.net, rmg@rezon.bg

 

Още продукти
Е-Наръчник "Ефективно взаимодействие управител – счетоводител" Формат: Електронно издание Доброто…