Е-Наръчник „Годишно приключване без пропуски и грешки“

Е-Наръчник „Годишно приключване без пропуски и грешки“

Е-Наръчник „Годишно приключване
без пропуски и грешки“

За да минете с лекота през предизвикателството на годишното данъчно и счетоводно приключване
Ви предлагаме
Е-Наръчник „Годишно приключване
без пропуски и грешки“, актуален за приключването на 2022-ра година

√ данъци
√ счетоводство
Изданието разглежда всички необходими стъпки, за да съставите и подадете необходимите данъчни декларации и ГФО спрямо законовите изисквания и добрите счетоводни практики:
√ Годишно счетоводно приключване;
√ Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО;
√ Годишни задължения по реда на ЗДДФЛ

Съдържание на наръчника

Страници от книгата

В компакт диска към продукта ще намерите и необходимата Ви нормативна уредба, заедно с актуални разяснения на НАП и Министерство на финансите.

Е-Наръчник „Годишно приключване без пропуски и грешки“ обединява усилията
на екип от специалисти от различни области на данъчното облагане и счетоводството:

  • Анета ГЕОРГИЕВА – специалист по корпоративно облагане, дългогодишен експерт в ЦУ на НАП, понастоящем данъчен консултант към адвокатско дружество;
  • Лорета ЦВЕТКОВА – специалист по облагане доходите на физическите лица, методолог по ЗДДФЛ в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ в ЦУ на НАП;
  • Христо ДОСЕВ, д.е.с., – регистриран одитор, автор на многобройни публикации в специализирания икономически печат

Как можете да закупите Е-Наръчник „Годишно приключване без пропуски и грешки“?

Е-Наръчникът се предлага за директно закупуване и се изпраща по имейл с оригинална фактура за  64,50 лв. (с ДДС).

Поръчайте по най-удобния за Вас начин:
по пощата: София 1000, ул. Карнеги 11А
на тел.: 02/ 9699 191
на е-mail:  rmg@bulinfo.net, rmg@rezon.bg

Още продукти
Е-Наръчник "Ефективно взаимодействие управител – счетоводител" Формат: Електронно издание Доброто…